Doorgaan naar hoofdcontent

Week 5 dinsdag

LEES – Romeinen 8:1-11  
SOAP –  Romeinen 8:1-2

Mensen die geloven in Jezus Christus als hun Verlosser zijn bevrijd van de straf van de zonde en de macht van de zonde in onze levens. Hoewel gelovigen de perfectie niet bereiken aan deze kant van de hemel en we blijvend zullen worstelen met zonde, mogen we de zekerheid hebben dat we gerechtvaardigd zijn door het werk van Jezus aan het kruis. 

Welke misstappen uit het verleden en welke zonden veroordelen jou nu nog? We mogen naderen voor de troon van de genade en God zoeken als onze liefhebbende en vergevende Vader. Nu we een nieuwe schepping zijn in Christus moeten we niet vast blijven zitten in ons verleden, maar voortgaan op de weg die God voor ons heeft. 

Vader God, ik dank U dat U het ultieme offer voor mij hebt gebracht. Help mij om vast te staan in mijn redding en van daaruit te leven. Help mij om mijzelf te zien zoals U mij ziet. Help me om te wandelen in de rechtvaardigheid van Christus. Help me om anderen te vergeven zoals U mij vergeven heeft. In Jezus' naam. Amen.

Reacties