Doorgaan naar hoofdcontent

Ren Vrij...Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is Zijn goedertierenheid machtig over wie Hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan.  Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen.  – Psalm 103:11-13 

Ik liep het kantoor van mijn counselor binnen op een woensdagmiddag in december. Die middag staat in mijn geheugen gegrift. Die dag leek de afstand tussen mijn auto en haar kantoor ontzettend ver en het leek alsof ik lood in mijn schoenen had. Er stond een klein bruin bureau met een lamp in de linker hoek van de kamer. Daar zouden we gaan zitten om thee te drinken en om samen te spreken over wat God deed in mijn leven. In die kamer werd veel aan mijn ziel gewerkt en ontving ik veel heling. De grond van mijn hart leek te veranderen doordat God met me door elke kamer van mijn hart liep; zachter en vrijer. Hij is zo liefdevol en geduldig! Krachtige gebeden werden uitgesproken, er werden verzen gelezen en Hij deed geweldig werk: een gebroken leven werd werkelijk geheeld. Deze afspraak was een uitdaging voor me, omdat God iets van me vroeg. Er was nog iets wat mijn hart bezighield en ik wilde dat tot op de bodem uitzoeken. Hoewel ik Christus bijna mijn hele leven al kende, wilde ik nu praten met iemand die ik vertrouwde over een strijd waarvoor ik me schaamde: zo’n open, eerlijk, alles-op-tafelgesprek. Voor een herstellend perfectionist kan dit een uitdaging zijn. Schaamte is een monster en zijn neefjes angst, bezorgdheid, depressie en hopeloosheid wonen bij hem. We spraken over hoe schaamte geplant wordt door een schuldgevoel, gevoed wordt door herinneringen en water krijgt door geheimhouding. Mijn hart heeft volledig herstel nodig, zo simpel is het. Mijn wortels moesten worden opgegraven en de Meester Hovenier was de enige die het gebrokene echt kon verzorgen. Hoewel ik al eerder veel overwinning en doorbraak had ervaren, waren er nog steeds bepaalde triggers en schaamte wilde iedere keer weer zijn lelijke hoofd laten zien in mijn leven. Ik zat daar en ik weet nog dat mijn hartslag ontzettend hoog was en dat mijn handpalmen zweterig waren. Ze kende mijn verhaal, ze wist dat ik de dochter van een predikant was, ze wist over de pijnlijke scheiding van mijn ouders en ze wist dat ik diepe wonden had opgelopen door de ervaringen die ik had in mijn kindertijd. Zo had ik al heel wat bagage verzameld en het voelde niet alsof ik een race liep die ik kon winnen, zoals Hij had bedoeld. Mijn rugzakje was gevuld met spijt van vroeger, oude herinneringen en angsten over mijn toekomst. Het rondsjouwen met deze bagage was een gewoonte geworden voor me en ik kon me niet eens meer herinneren wanneer of waar ik eigenlijk had besloten om dit bij me te dragen. Ik was in beweging, maar dit belemmerde me zeker om te kunnen rennen. 

Voordat wel elkaar ontmoetten, had ik het idee dat de Heer me had gezegd dat ik mijn perfectionisme af moest leggen en dat ik ook het belang dat ik hechtte aan het beeld dat anderen van me hadden los moest laten om echt vrij te kunnen zijn. Belijden was een belangrijk onderdeel van het vernietigen en vernielen van schaamte. 

Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. – Jakobus 5:16 

Elke vrucht, goed of slecht, in ons leven heeft een wortel en ik wist dat dit een diepgewortelde wortel was die God aandacht moest geven. Het was tijd om mijn rugzak van me af te gooien en te rennen. Ik zat in haar kantoor en ik huilde. Ik vertelde haar dat ik de schaamte wilde loslaten, al mijn schaamte, en dat ik in de levengevende vrijheid wilde stappen waarvoor Jezus voor mij was gestorven. Ik wist dat God zijn Zoon had gestuurd. Zijn kostbare, waardevolle bezit. En Hij is genoeg voor mij. Wat hij deed was groot genoeg voor mij en de gebrokenheid en schaamte hadden het niet langer voor het zeggen. Deze strijd in mijn gedachten kon alleen bevochten en overwonnen worden door Zijn Woord toe te passen bij elke leugen.  

Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus, en wij staan gereed om elke ongehoorzaamheid te bestraffen, zodra uw gehoorzaamheid volkomen zal zijn. 2 Kor. 3:10 e.v. 

Johannes 8:10-11 WAAR ZIJN DIE AANKLAGERS VAN U? 

Jezus nu richtte Zich op en toen Hij niemand zag dan de vrouw, zei Hij tegen haar: Vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld?  En zij zei: Niemand, Heere. En Jezus zei tegen haar: Ook Ik veroordeel u niet; ga heen en zondig niet meerJoh. 8:10-11 

Johannes 8 is een van mijn favoriete verhalen uit het Nieuwe Testament. Als ik verhalen vertel doe ik dat op een creatieve en beeldende manier en ik heb een klik met iets wat zo is geschreven dat ik mezelf in het verhaal kan zien. Als we eerlijk zijn, kunnen we ons allemaal identificeren met de vrouw in Johannes 8. Hoewel we niet noodzakelijkerwijs te maken hebben met mensen die ons letterlijk beschuldigen, zijn er veel mensen die te maken hebben met mentale beschuldigingen. In deze passage gaat het om een vrouw die betrapt is terwijl ze zondigde door vele aanklagers. Ze werd publiekelijk terechtgesteld en kreeg de straf die ze volgens de wet verdiende. Ze moet zich zo hopeloos, beschaamd en alleen hebben gevoeld. Deze onthulling was eigenlijk haar weg naar Genade, doordat ze voor de voeten werd geworpen van Degene die haar leven niet alleen kon redden, maar haar ziel ook. Terwijl de mensen om haar heen kwamen staan om haar te stenigen, neemt Jezus een houding van compassie aan en Hij knielt bij haar neer en schrijft in het stof. Hier legt hij haar aanklagers het zwijgen op en vertelt hij haar dat ze totaal vergeven is, dat ze mag gaan en niet meer mag zondigen. Als jij veroordelende gedachten van je aanklagers hebt die je beschimpen, volg dat het voorbeeld van Jezus. Antwoord met het Woord, weet dat je vergeven bent en leef je leven met Christus. Tegenover schaamte staat WAARHEID. Je kunt in psalm 103 zien hoe je schaamte kunt verbreken. David komt ten tonele en opent de psalm door de waarheid te erkennen en die te belijden. Hij zegt: “Loof de HEERE, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige Naam. Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden.” Hij die al je ongerechtigheid VERGEEFT en al je ziekten geneest. Hij die je leven verlost van het verderf. Die je kroont met goedertierenheid en barmhartigheid. Hij die je mond verzadigt met het goede.  

Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is Zijn goedertierenheid machtig over wie Hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan. Ps. 103:11 

Deze tekst verkondigt de GRENZELOZE LIEFDE VAN God voor ons. Ik hoorde een voorganger eens zeggen: ‘Hoe omschrijf je een roos aan een blinde? Hoe beschrijf je de kick van het skiën van een heuvel aan iemand die nog nooit heeft gelopen? Hoe omschrijf je het refrein van het Halleluja van Händel aan een dove? Hoe beschrijf je de onberispelijke, oneindige liefde van God aan onzuivere, sterfelijke mensen?” Psalm 103 gaat over die Liefde. David probeert er een afschildering van te maken, door te zeggen dat het hoger dan de hemel is. Hij zegt dat je zonde helemaal verwijderd is, zo ver als het oosten van het westen is. Dat betekent ontraceerbaar, weg, vergeven. Het leven verandert als je niet meer wegrent voor vergeving, maar er juist naartoe rent. Zijn liefde faalt nooit en zal ons najagen zolang we leven.  Ik ben zo dankbaar dat deze Liefde niet opgeeft! Dat we het mogen accepteren, en dit cadeau vandaag aannemen en echt de voordelen ervan zullen ervaren. 

Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen. Ps. 103:13 

Gods aard kennen is zo belangrijk voor onze wandel met Hem. We leven in de overvloed van Hem van wie we geloven dat Hij God is. Dat is waarom het zo belangrijk is om in het Woord te zijn en te geloven in de Waarheid.  

In het commentaar van Matthew Henry staat: “De schrift zegt veel over de genade van God en we hebben heet allemaal ervaren. De vader heeft medelijden met zijn kinderen die zwak zijn wat betreft kennis, en onderwijst hen; heeft medelijden met hen die verderfelijk zijn, en houdt het vol met hen; heeft medelijden met hen die ziek zijn en troost hen; heeft medelijden met hen die gevallen zijn en helpt hen opstaan; heeft medelijden met hen die anderen beledigd hebben en vergeeft hen als ze zich onderwerpen; heeft medelijden met wie verongelijkt is en doet hen recht: dus de Heer heeft medelijden met hen die hem vrezen. Kijk eens waarom hij medelijden toont. Hij ziet de zwakheid van ons lichaam, de dwaasheid van onze ziel, hoe weinig we kunnen doen, hoe weinig we kunnen verdagen; en daarin verschijnt zijn compassie.” 

Zijn genade voor ons is groot, zoals die van een vader voor zijn kind. Ik wil zeggen dat het wandelen zonder al die bagage zoveel beter bevalt. Een geweldige verandering heeft plaatsgevonden en ik heb niet alleen die rugzak van me afgegooid, ik heb hem geruild voor betere dingen, zoals vreugde, hoop, vrede en vergeving. Ik bid dat je deze Liefde vandaag ontvangt, en dat je wandelt in de vrucht die daaruit voortkomt… echte identiteit, rust en acceptatie in Christus. Hij is voor je, hij houdt van je met liefde die onmetelijk is en Hij zegt vandaag ook tegen jou WEES VRIJ + GA + REN en zondig niet meer. Hij is voor je. 

In Zijn onfeilbare liefde, 

Meshali 


Meshali Mitchell is een fotograaf die momenteel in Dallas, Taxas woont. Ze reist de hele wereld over. Wat haar kenmerkt is haar hart voor Christus en haar passie voor mensen. Ze gelooft dat het de kleine dingen zijn die het leven mooi maken… zoals een goed boek, een schommel op je veranda en chips met salsa. Je kunt Meshali’s foto’s zien en meer leven over hoe ze haar hele hart in haar werk legt op Instagram + haar website: @meshali /// www.meshalimitchellphoto.com Reacties