Doorgaan naar hoofdcontent

Niemand Is Te Gebroken Voor GodIn het boek Surprised by Joy van C.S. Lewis lees je over zijn kindertijd. Hij schrijft over een van zijn favoriete leraren, meneer Kirkpatrick. Hij was een briljante leraar en een persoonlijke vriend van Lewis’ vader. Hij leerde Lewis hoe hij een genadeloze debater kon zijn door een sterke logisch aanvaardbare argumentatie op te zetten… een die moeilijk, zo niet onmogelijk, onderuit te halen zou zijn. Als trouwe atheïst wilde hij Lewis sterken in zijn eigen overtuigingen.

Door Christus’ genade en door sterke vriendschappen met christenen begon C.S. Lewis te twijfelen aan het atheïsme en binnen een paar jaar werd hij christen. Door de training van meneer Kirkpatrick was Lewis een geweldige debater en God gebruikte deze training van voor zijn bekering ten goede. 

C.S. Lewis werd een van de grootste verdedigers van het christelijk geloof in de 20ste eeuw.

Wat de mens voor het kwade gedacht had… heeft God ten goede gedacht. – Genesis 50:20

Op een bepaalde manier lijkt Paulus een beetje op C.S. Lewis van voordat Lewis een christen werd. 

Beide mannen werden christen. Beide mannen waren goed opgeleid en ze waren al jong getraind om hun overtuiging te kunnen verdedigen en de argumenten van hun tegenstanders te kunnen weerleggen. Beide mannen behoorden tot de top van de academici in hun wereld en de mensen die hen hadden opgeleid hadden hoge verwachtingen van hen.

‘[…] dat ik in het Jodendom meer vorderingen maakte dan veel leeftijdgenoten onder mijn volk, omdat ik een nog groter ijveraar was voor de overleveringen van mijn vaderen.  – Galaten 1: 14

Paulus was het meest Jood van alle Joden. Hij behoorde tot de elite. Hij had de opleiding gehad en hij had de stamboom… en hij wist het.

Door zijn trotse hart werd Paulus verblind voor de waarheid.

Hij was een man van religieuze daden en hij was een geweldige voorstander van het naleven van de religieuze regels. Doordat hij zo gefocust was op gelijk hebben en op het vervolgen van degenen die het volgens hem verkeerd deden, kon Paulus het totaalplaatje van wat God deed in de wereld niet zien… verlossing door Jezus Christus.

En toch zien we in Galaten 1:5 hoe God Paulus vanaf zijn geboorte apart had gezet en hem had voorbereid op zijn doel: een van de grootste verdedigers van het christelijk geloof aller tijden zijn.
Niets van Paulus’ verleden werd niet gebruikt.

De trots die hem ertoe gedreven had om de beste te zijn, de meest waardige en de meest moralistische, werd nu vervangen door Gods genade. God heeft met Zijn geweldige verlossing ervoor gezorgd dat Paulus’ ervaringen, fouten, ijver en trots werden gebruikt om hem te breken en hem toe te rusten om de man te zijn die Zijn kerk bouwde – diezelfde kerk die Paulus eens vervolgd had.

De kennis van het oude testament, de ijver, de training, de moeite die hij had gedaan om tegen God en Zijn kerk in te gaan, werden gebruikt door God om hem te breken en hem toe te rusten om Gods instrument te zijn om Zijn kerk te bouwen. God was al die tijd bezig om Paulus te gebruiken om het geloof waar hij tegen was tot stand te brengen. (v 23).” -  Tim Keller

Wat een krachtige herinnering voor ons vandaag: NIEMAND is te gebroken voor Gods verlossende genade!

Als God iemand als Paulus kan gebruiken – iemand die zo vol was van trots, die christenen haatte en hen zelfs vermoordde – en hem 180 graden om kan laten keren, hoe kunnen we er dan ooit aan twijfelen dat Hij dat nog eens kan doen?

Vergeet niet dat we een geweldige God dienen die de religieus trotse mensen verlost, net zoals Hij het verlorene redt. Niemand is buiten het bereik van Gods aanraking van Zijn geweldige liefde en genade!

Laten we moedig zijn en vreugde vinden in het machtige werk dat God in Paulus’  leven deed door zijn verleden te verlossen en hoop voor de toekomst te bieden! Net zoals God verlossing verleende aan Paulus, geeft hij dat ook aan ons. God neemt onze zonde, onze vergissingen en onze eerdere training en gebruikt het voor het doel dat Hij heeft.

Laten we niet bang zijn voor ons verleden en voor de zonde die we het liefst uit zouden willen wissen, maar laten we God toestaan dit te gebruiken om ons te verlossen tot Zijn eer, zoals hij ook bij Paulus’ leven deed.

Heb God Groots Lief!

Angela

Uitdaging van week 4:

Bid deze week elke dag voor de ‘Saul’ in jouw leven en vraag God om in te gerijpen in het leven van deze persoon en zijn verleden te verlossen tot Jezus’ eer!  En houd moed, lieve vriendin, God veranderde Saulus in Paulus en dat kan Hij nog eens doen! 

Hier zijn het leesschema en het weekvers voor deze week.Reacties