Doorgaan naar hoofdcontent

Het is VolbrachtLieve zus,

Je verlossing is er. De ultieme prijs is betaald voor jouw leven. Je hoeft niet langer als slaaf van de zonde te leven, van je verslavingen of je verleidingen, maar je kunt je verlossing omarmen. Ren, verheug je en weer vrij om je leven in dankbaarheid te leven door de vrijheid die Jezus’ verlossing bracht.

Mijn gebed voor jou en voor mij is dat het gewicht van onze ketenen van spijt, schaamte en pijn ons niet langer terneer zullen drukken. 

Mijn gebed was week na week dat je door het Woord zou zien hoe God verlost van de vergissingen uit het verleden en het hartzeer in de levens van Naomi, Mozes, Sarah, Paulus en de overspelige vrouw.

Wat God deed in hun levens, wil hij ook in jouw leven doen.

Je bent verlost, je bent vrij.

Dus kijk omhoog, lieve zus; je bent een bevrijde vrouw.

Onze Redder en Verlosser heeft zijn plek in de hemel verlaten om bij ons te komen en dicht bij ons te zijn. Hij kwam als dienaar en Hij diende, helemaal tot aan Golgotha.

God is vlees geworden, legde Zichzelf uit grote liefde af voor jou… voor mij.

Hoe kunnen we dan ooit twijfelen aan onze waarde? De God van het universum. Degene die de planeten maakte en hen in hun baan leidde. Degene die een woord sprak en zo de wereld liet ontstaan kwam bij ons. Hij leefde zonder zonde en koos om in onze plaats te sterven… in mijn plaats.

Het is volbracht, lieve vriendin.

Het werk is gedaan. De prijs is betaald. We hoeven niet langer via een ander te gaan of iets te offeren om Gods goedkeuring te krijgen. Nu kun je direct naar God gaan, door Jezus.

De schuld is afbetaald.

Het is werkelijk volbracht.

Je kunt niet perfect genoeg zijn om redding te verdienen. Je kunt niet goed genoeg zijn, niet aardig genoeg, niet  mooi genoeg, niet  slim genoeg. Alleen Jezus kon de ultieme prijs betalen. En dat deed Hij.

Dus wat zou onze reactie moeten zijn op deze geweldige verlossing? Leef in dankbaarheid. Omarm wat Jezus voor ons deed, wees er dankbaar voor en sta Zijn verlossing toe om ons van binnenuit te veranderen.

Sta Zijn verlossing toe om de pijn te bedekken van het verraad door vrienden en familie. Sta Zijn verlossing toe om de wonden van het verleden te helen die nog als vers voelen. Sta Zijn verlossing toe om jouw vergissingen en spijt te bedekken. Zijn verlossing is genoeg.
Jezus zei tweeduizend jaar geleden aan het kruis: ‘Het is volbracht…’ en die waarheid geldt ook voor vandaag.

Wees een levend, ademend, wandelend getuigenis van het geweldige werk van Gods verlossende werk in jouw leven. Help anderen om te zien dat ze door Christus de verlossing en vrijheid kunnen vinden die ze hebben gezocht.

Hoe bedank jij Jezus voor het feit dat Hij jouw plek heeft ingenomen aan het kruis? Door een leven te leven dat getekend is door Zijn verlossing en bedekt is met Zijn genade.
Laten we praten: Hoe heeft Jezus’ verlossing jouw leven veranderd?

Heb God Groots Lief!

Angela

Vrienden, doe in de maand mei mee met onze vierweekse studie over het boek Ruth.

Als je ooit verlies, eenzaamheid of een seizoen van grote verandering of moeite hebt gekend, kun je je identificeren met de gebeurtenissen en de mensen uit het boek Ruth. Het verhaal van Ruth begint als een verhaal van hartzeer, maar het houdt daar niet op. Rouwen verandert in dansen als thema’s als loyaliteit, vriendelijkheid, moed, acceptatie, liefde en verlossing worden ontdekt. Maar uiteindelijk is Ruth een boek over de voorzienigheid van God. We moeten kleine gebeurtenissen in ons leven nooit onderschatten. Of het nu gaat om het zorgen voor familie, trouwen, werken, vriendelijk zijn voor je buren of het opvoeden van kinderen… alles gebruikt God ten goede voor hen die Hem liefhebben tot zijn eer en voor de verlossing van anderen. Het boek Ruth herinnert ons eraan dat geen enkele gebeurtenis en geen enkele persoon onbelangrijk is in Gods plan.


Reacties