Doorgaan naar hoofdcontent

Week 1 maandag


LEES - Ruth 1
SOAP – Ruth 1:20-21  

Naomi was een rechtvaardige vrouw die leed door het verlies van haar man en twee zonen. Naomi noemt zichzelf bitter, maar ze wist nog niet dat Gods plan voor haar leven veel groter was dan haar eigen plan. Naomi’s voorbeeld was zo krachtig en belangrijk voor Ruth, haar schoondochter, dat Ruth haar leven opgaf om God te volgen. Naomi zorgde ervoor dat Ruth Boaz leerde kennen, met wie ze zou trouwen en een zoon zal krijgen die deel zou uitmaken van Jezus’ voorgeslacht. Naomi was zelfs middenin haar ellende een belangrijke schakel in Gods plan om redding en verlossing aan de wereld te brengen.

In welke omstandigheden ervaar jij pijn, bitterheid en angst? God belooft ons geen pijnvrij leven, maar Hij belooft wel dat elke pijn en elk verlies Zijn doel dient. We moeten onze plannen, onze verlangens en onze verwachtingen overgeven aan de wil van God, zelfs als we niet begrijpen waarom.


Vader God, U bent de alwetende, immense en almachtige. Heer, uw gedachten zijn niet mijn gedachten, en Uw wegen zijn niet mijn wegen. Heer, help me om op U te vertrouwen als ik om moet gaan met pijn en wanhoop. Help me om te onthouden dan Uw plannen voor mijn leven goed zijn. Help me om mijn verwachtingen van hoe mijn leven moet lopen los te laten. Help me om mijn plannen en mijn agenda aan U over te laten. In Jezus’ naam. Amen. 

Reacties