Doorgaan naar hoofdcontent

Gebroken & Verlost - introductie


Gebroken

Gebroken betekent beschadigd of dat iets niet meer goed werkt. Je ziet gebrokenheid in ziekte die iemands energieke en levendige lijf teistert. Je ziet het terug in families met gebroken huwelijken. Je ziet het in relaties die lijden onder pijn, bewust of onbewust veroorzaakt. Gebrokenheid herken je aan tranen en dood, aan lijden en gebroken harten, aan schade en verval. Vaak veroorzaakt gebrokenheid boosheid, hebzucht, egoïsme of eenzaamheid. Het kan zelfs wanhoop veroorzaken.

Gebrokenheid is overal om ons heen. Het maakt niet uit wat we proberen, we kunnen er niet aan ontsnappen. Dat komt doordat gebrokenheid in ons zit.

En dat komt allemaal door zonde.

In het boek Het betoverde land achter de kleerkast verandert een boze heks mensen over wie ze ontevreden is in stenen standbeelden. Haar slachtoffers leven, maar ze kunnen niets doen. Ze moeten gered worden. Dit is wat zonde doet met onze harten. Harten die eens voor God klopten zijn versteend, zodat ze God niet werkelijk lief kunnen hebben.  Zonde heeft een wig gedreven tussen God en mensen en tussen mensen onderling. Het is onze eigen schuld.

Zonde heeft ons in de boeien geslagen, zoals een cipier doet. Die boeien zijn verzegeld met een zegel van schuld dat we zelf niet kunnen verbreken of verwijderen. Zonde is duister, gruwelijk en slecht. De vloek heeft alles op aarde gevangen genomen en vernietigt alles wat hij aanraakt.

In de hele bijbel lezen we verhalen van gebroken mensen. Iedereen van Adam tot Paulus was in zichzelf zonder hoop. Maar het mooie van Gods woord is dat het geen tragisch verhaal is. Door alle verhalen in de Bijbel heen lees je een geweldig verhaal van verlossing.

Verlost

Maar God!

Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, 
heeft ons door Zijn grote liefde, 
waarmee Hij ons liefgehad heeft,
 ook toen wij dood waren door de overtredingen, 
met Christus levend gemaakt 
– uit genade bent u zalig geworden. -
Efeze 2:4-5

Bij God is er altijd goed nieuws. God liet zijn schepping niet over aan de zonde. Hij negeerde de gebrokenheid van zijn mensen niet.

In de komende weken zullen we zien dat God goed is doordat hij Sarah niet vergat toen ze jaren lang onvruchtbaar was. We zien dat Hij voor Naomi zorgde toen zijn verlies en eenzaamheid heeft ervaren. Zie hoe onze grote God Mozes moed gaf, Paulus ijver gaf en de overspelige vrouw vergeving gaf en een kans om opnieuw te beginnen.

Hoewel we de genade en goedheid van God zien in deze verhalen, helpen die verhalen ons maar een poosje. Het probleem van onze gebrokenheid gaat verder dan ons lichamelijke en emotionele welbevinden. De mensen die we gaan bestuderen -  ook onszelf – hebben harten en zielen die redding nodig hebben. Hun gebrokenheid zal anders nooit eindigen. In Gods herstellende werk vinden we liefde, vreugde, tevredenheid en vrijheid door Jezus Christus. We zullen antwoorden krijgen op al onze gebrokenheid, ongeacht wat voor gebrokenheid – in Christus zelf.

Door het hele Oude Testament lezen we over Gods belofte van de Heiland die komt. Hij is een Verlosser die de keten van de zonde zal breken en wiens bloed onze harten van steen zal laten smelten. Hoewel gebrokenheid – zoals we hier op aarde zien – er in de hemel niet zal zijn, zullen we dagelijks het bewijs van Christus’ gebrokenheid voor ons zien. De littekens van zijn gruwelijke dood die Hij voor ons onderging zullen altijd te zien zijn aan Zijn handen, Zijn voeten en Zijn zij. Het bewijs van onze redding zal voor altijd voor ons zijn, en we zullen ons erin verheugen!

Dus pak iets te drinken voor jezelf, sla je Bijbel open en laten we ons verheugen samen met de gebrokenen en verlosten van God.

------------------------------------------------------------------------

Volg je deze studie met een groep? Gebruik dan onderstaande plaatjes om samen als groep te beginnen aan deze nieuwe studie. Stel jezelf voor en bepaal doelen voor jezelf die je met elkaar kan delen. En laat het ons weten als je met een groep volgt! We komen graag met je in contact. Weet dat er voor je gebeden wordt.

Reacties