Doorgaan naar hoofdcontent

Week 4 woensdag
We eren de Heer als we onze rijkdom en het eerste deel van ons inkomen investeren in Gods eeuwige werk. Als we geven, is dat een weerspiegeling van wat belangrijk is voor ons in het leven. We laten zien dat God de prioriteit krijgt in ons leven als we onze kerken, bedieningen en plaatselijke evangelisatie ondersteunen met ons geld, onze tijd en onze talenten.

Waarin investeer jij jouw rijkdom, jouw tijd en jouw gaven? Gelovigen moeten bidden over hoeveel zij geven en ook voor vreugde bij het geven. Hoewel we op aarde veel uitgaven doen, moeten gelovigen niet vergeten dat we een verantwoordelijkheid hebben om in Gods prioriteiten te investeren, zodat Zijn Woord en Zijn missie over de aarde zullen worden verspreid.

Vader God, ik dank U voor al Uw zegeningen. Heer, help me om prioriteiten te stellen als het gaat om mijn inkomsten. Geef me het verlangen om onbaatzuchtig te geven aan dingen die eeuwigheidswaarde hebben. Maak me vrij van de zelfzuchtigheid die me ervan weerhoudt om gul te zijn met mijn geld, mijn tijd en mijn talenten. Help me om te geloven dat Uw zegen veel groter zal zijn dan wat ik kan geven. In Jezus’ naam. Amen. 

Reacties