Doorgaan naar hoofdcontent

Week 4 vrijdag
De goede naam van een gelovige is meer waard dan elke welke vorm van rijkdom dan ook. Het maakt niet uit hoeveel geld iemand verdient of wat andere mensen van hem denken. We worden geoordeeld door God onze Schepper. Op de dag van het oordeel zal onze reputatie worden beoordeeld op het feit of we Jezus Christus hebben geaccepteerd als onze Redder en Verlosser. Onze goede naam zal er alleen toe doen als hij in het Boek van het leven staat. We moeten ons ervan verzekeren dat we het belangrijker vinden wat God van ons vindt dan wat anderen van ons vinden.

Wat is jouw reputatie in Gods ogen? Bij God is er geen aanzien des persoons. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar rijkdom, klasse, werk, kleur, sekse of leeftijd. Iedereen is gelijk. Het enige verschil dat zal worden gemaakt is tussen mensen die Jezus volgen en mensen die hem niet volgen. Als je Jezus’ naam hebt aangenomen als christen, zal je eeuwige rijkdom en eeuwig leven ontvangen.

Vader God, ik dank U voor uw redding. Geef me kracht om u te weerspiegelen in een gevallen wereld. Help me om niet te oordelen op basis van ras, leeftijd, economische status of uiterlijk, net zoals er voor U geen onderscheid is. Geef me de moed om uw evangelie van redding te blijven delen, zodat veel anderen U ook als Vader kunnen aannemen en een reputatie zullen hebben als dienaar van Uw zoon. In Jezus’ naam. Amen. 

Reacties