Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit februari, 2017 weergeven

Gebroken en Verlost start 13 maart

Wie heeft er niet te maken met gebrokenheid? In elke familie is wel iemand ziek, kanker of depressief, gebroken relaties, gebroken huwelijken, beschadigde kinderen... 
Er is Iemand die net als wij gebroken is geweest. Die met ons mee kan voelen in onze gebrokenheid (Hebr. 4:15). 
Voor wie meer wil ontdekken van hoe Hij, Jezus, ons nabij is in onze gebrokenheid en verlossing kan geven, nodig ik uit om mee te doen met de nieuwe studie van LoveGodGreatly.

Week 6 dinsdag

God beloont je met een vredig leven, gunst en succes als je gehoorzaamt aan Zijn wijsheid en als je Zijn liefde laat zien. God verlangt ernaar om Zijn volk in waarheid te leiden, doordat het volk gehoorzaamt aan Zijn Woord. We weten dat Gods gunst en Zijn zegen voor ons zijn weggelegd als we Zijn weg volgen. Daarom kunnen gelovigen een rustig en zeker leven leiden.
Zoek jij Gods gunst meer dan je de gunst van anderen zoekt? Als we ernaar streven om God een plezier te doen in plaats van anderen, zullen we Gods gunst ontvangen en succesvol zijn voor God en voor Zijn volk.
Vader God, ik dank U voor Uw gunst in mijn leven. Help me om te ervaren dat Uw beloningen meer dan genoeg zijn voor mij. Wilt U voorkomen dat ik Uw zegeningen als vanzelfsprekend ga zien? Behoed me ervoor dat ik iemand anders de eer geef voor wat U heeft gedaan in mijn leven. In Jezus’ naam. Amen. 

Week 6 maandag

Wijsheid zoeken op je levensweg heeft veel voordelen. Mensen die Gods wijsheid zoeken, worden beschut door Zijn bescherming. Ze krijgen een groot onderscheidingsvermogen en kunnen de gevolgen van het kwaad inzien.
In welke omstandigheden aarzel jij om wijsheid in Gods Woord te zoeken? Of wanneer ervaar je weerstand om dat te doen? Als we Gods wijsheid negeren, riskeren we dezelfde aardse consequenties als de goddelozen.
Vader God, ik dank U voor Uw trouw. Ik vraag niet om Uw wijsheid, maar om de bereidheid om te gehoorzamen. Heer, geef me het verlangen om Uw Woord te gehoorzamen. Help me om op de smalle, rechte weg te blijven, hoe moeilijk dat ook is. In Jezus’ naam. Amen. 

Wijsheid week 6

En alweer de laatste week van onze studie, week 6, het leesplan en het weekvers.Week 5 vrijdag

Gelovigen worden gewaarschuwd om het goede niet achter te houden voor anderen, vooral als we het bezitten en als we het kunnen geven. Het gaat niet alleen om het afbetalen van je schulden, maar ook om het geven van liefde, vriendelijkheid en genade. Christenen zijn geroepen om goed te doen voor alle mensen, als we in de gelegenheid zijn.
Waar zie jij egoïsme in jouw leven? Of het nu je tijd is of je gaven, je liefde of je geld, gelovigen moeten ernaar streven om overvloedig te geven. God hield het zijn goede redding niet achter voor Zijn volk, zelfs niet toen het volk de dood verdiende. Daarom moeten wij zijn voorbeeld proberen te volgen.
Vader God, ik dank U voor Uw onbaatzuchtige offer voor mij. Heer, help me om gul te zijn met mijn tijd, mijn gaven en mijn geld. Laat alles wat ik doe tot Uw eer zijn. In Jezus’ naam. Amen.

Week 5 donderdag

Gelovigen moeten hun harten zo goed als ze kunnen beschermen. We moeten voorzichtig zijn met wat we denken en waarover we onze gedachten laten gaan, omdat wat in ons hart is in onze daden te zien zal zijn en te merken is aan wat we zeggen. We moeten onze harten dus vullen met wat goed is, zodat het goede uit ons hart voort zal komen.
Wat overweldigt jouw gedachten? Omdat zonde altijd in je gedachten begint, moeten gelovigen elke gedachte gevangen nemen zodat die gedachte kan gaan voldoen aan de wil van God. Denk aan ware, echte en positieve dingen. Dat zal je helpen om een beschermende omheining om je hart te bouwen.
Vader God, ik dank U voor uw genade die elke morgen weer nieuw is. Uw genade geeft me elke dag iets goeds om over na te denken. Heer, help me om mijn hart en mijn gedachten te beschermen tegen negativiteit. Help me om elke gedachte gevangen te nemen om deze om te buigen naar Uw wil. In Jezus’ naam. Amen. 

Week 5 woensdag

Gelovigen worden gewaarschuwd om de verleiding van seksuele zonde te vermijden. Bij God heeft het huwelijk een hoge status. Hij heeft deze heilige eenheid gemaakt om een fysieke weerspiegeling te zijn van Zijn liefdevolle relatie met de kerk. God heeft het huwelijk goed gemaakt en overspel bederft die goede schepping. Jezus ging zelfs nog verder. Overspel en seksuele fantasieën staan gelijk aan elkaar voor hem. Dus, gelovigen moeten niet alleen de fysieke daad van overspel vermijden, maar ook de triggers die gedachtes van lust in ons oproepen.
Worstel jij met seksuele zonde? Zit jij met de nasleep van een affaire? God heeft het heilige huwelijk ingesteld en Satan wil dat bederven. Het is goed om de verleiding van seksuele zonde uit de weg te gaan. Alleen Gods liefde, genade en vergeving kunnen de gevolgen van overspel en seksuele zonde genezen.
Vader God, ik dank U voor Uw genade waarmee U mijn zonde bedekt. Heer, reinig mijn hart van onreine gedachtes en reinig me van onrein gedrag. …

Week 5 dinsdag

Gelovigen worden gewaarschuwd om niet te veel alcohol te gebruiken en niet te veel te eten. Alcohol en voedsel zijn op zich niet schadelijk. Maar als we ergens overmatig van genieten, laten we datgene heersen over ons. God roept ons op om onze eetlust onder controle te houden, in plaats van ons te laten regeren door onze eetlust.
Heb jij moeite met maat houden als het gaat om eten en drinken? God heeft gelovigen de kracht gegeven om onze eetlust onder controle te houden. Het vermogen om iets te weigeren dat overmatig is, kun je doen door de vrucht van de Geest, in het bijzonder met de vrucht van zelfbeheersing.
Vader God, ik dank U voor uw Heilige Geest. Help me, Heer, om de controle te houden over mijn fysieke en emotionele eetlust als het gaat om voedsel en alcohol. Geef me de kracht om mijn lichaam in ere te houden en U te eren met alles wat ik eet en drink. Geef me wijsheid, zelfbeheersing en de wil om te voorkomen dat ik me overgeef aan overmatigheid.  In Jezus’ naam. Amen. 

Week 5 maandag

Gelovigen worden gewaarschuwd om wijs te zijn bij het kiezen van de mensen met wie ze omgaan. We moeten mensen vermijden die ons ertoe verleiden om God buiten beschouwing te laten, die ons op het idee brengen om slechte dingen te doen of die ons met beloftes van gemakkelijke winst verleiden. Het verlangen om te nemen wat we niet verdiend hebben is een valstrik die je vernietigt.
In welke gebieden van je leven word jij verleid om vals te spelen, te liegen of te stelen om succesvol te zijn? Satan probeert ons weg te houden van Degene die ons compleet en tevreden maakt. Gelovigen moeten vechten om Satans verleiding te vermijden.
Vader God, ik dank U voor Uw goddelijke bescherming. Bescherm me tegen degenen die me bij U weg willen houden. Help me om Satans plan te herkennen en om volledig tevreden te zijn met wat U me heeft gegeven. In Jezus’ naam. Amen.

Wijsheid week 5

Het weekplan voor week 5 met het weekvers. 
Week 4 vrijdag

De goede naam van een gelovige is meer waard dan elke welke vorm van rijkdom dan ook. Het maakt niet uit hoeveel geld iemand verdient of wat andere mensen van hem denken. We worden geoordeeld door God onze Schepper. Op de dag van het oordeel zal onze reputatie worden beoordeeld op het feit of we Jezus Christus hebben geaccepteerd als onze Redder en Verlosser. Onze goede naam zal er alleen toe doen als hij in het Boek van het leven staat. We moeten ons ervan verzekeren dat we het belangrijker vinden wat God van ons vindt dan wat anderen van ons vinden.
Wat is jouw reputatie in Gods ogen? Bij God is er geen aanzien des persoons. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar rijkdom, klasse, werk, kleur, sekse of leeftijd. Iedereen is gelijk. Het enige verschil dat zal worden gemaakt is tussen mensen die Jezus volgen en mensen die hem niet volgen. Als je Jezus’ naam hebt aangenomen als christen, zal je eeuwige rijkdom en eeuwig leven ontvangen.
Vader God, ik dank U voor uw redding. Geef me krach…

Week 4 donderdag

Gelovigen worden aangemoedigd om royaal en blijmoedig te geven, omdat we rijkelijk gezegend worden door God. We hoeven niet bang te zijn dat het vergeten zal worden door God als we geven, zelfs al wordt het wel vergeten door degene aan wie we geven. Gelovigen verliezen nooit als ze het tot zegen zijn voor iemand in nood.
Is er iemand in jouw omgeving voor wie jij een zegen kunt zijn? Als je blijmoedig geeft, laat je Gods genade zien en blijmoedig geven brengt je dichter bij Hem. Als we nadenken over al die keren dat God ons zegende, zou onze reactie moeten zijn dat we anderen willen zegenen.
Vader God, ik dank U voor alle mensen die U in mijn leven heeft gebracht die mij en mijn familie tot zegen zijn geweest. Heer, help me om anderen te zegenen. Breng mensen in mijn leven die mijn gaven, mijn tijd, mijn talenten en mijn schatten nodig hebben. Help me om minder achterdochtig te zijn en guller te zijn voor de mensen die in nood zijn. In Jezus’ naam. Amen. 

Week 4 woensdag

We eren de Heer als we onze rijkdom en het eerste deel van ons inkomen investeren in Gods eeuwige werk. Als we geven, is dat een weerspiegeling van wat belangrijk is voor ons in het leven. We laten zien dat God de prioriteit krijgt in ons leven als we onze kerken, bedieningen en plaatselijke evangelisatie ondersteunen met ons geld, onze tijd en onze talenten.
Waarin investeer jij jouw rijkdom, jouw tijd en jouw gaven? Gelovigen moeten bidden over hoeveel zij geven en ook voor vreugde bij het geven. Hoewel we op aarde veel uitgaven doen, moeten gelovigen niet vergeten dat we een verantwoordelijkheid hebben om in Gods prioriteiten te investeren, zodat Zijn Woord en Zijn missie over de aarde zullen worden verspreid.
Vader God, ik dank U voor al Uw zegeningen. Heer, help me om prioriteiten te stellen als het gaat om mijn inkomsten. Geef me het verlangen om onbaatzuchtig te geven aan dingen die eeuwigheidswaarde hebben. Maak me vrij van de zelfzuchtigheid die me ervan weerhoudt om gul te zi…

Week 4 dinsdag

Gelovigen moeten nastreven om eerlijk en eerbaar te zijn op het werk. Onze prioriteit zou moeten zijn om gerechtigheid na te streven, niet het streven naar rijkdom. We zouden ons zo moeten inzetten op ons werk, dat de naam van Christus geen schande wordt aangedaan. We zullen God weerspiegelen als Hij het middelpunt van ons leven is, of we nu op ons werk zijn of thuis.

Hoe laat jij Gods principes zien op je werk? Gelovigen moeten proberen om rechtvaardig en eerbaar te zijn, omdat al het werk voor Gods en Gods glorie wordt gedaan.
Vader God, ik dank U dat U me heeft gezegend met werk. Heer, behoed me ervoor dat ik mijn werk vanzelfsprekend vind. Help me om mijn werk als een gelegenheid te gebruiken om Uw goedheid en vriendelijkheid te laten zien aan iedereen die ik ontmoet. In Jezus’ naam. Amen. 


Week 4 maandag

God verwacht van ons dat we goed gedrag laten zien op ons werk en bij het doen van zaken. Hij roept Zijn volk op om ijverig te zijn en hard te werken. Door onze daden laten we zien wie God is. Luiheid staat lijnrecht tegenover Gods doel voor ons. Zijn doel is dat we Hem en onze naasten ijverig blijven dienen met goede werken.
Wanneer ben je geneigd om dingen uit te stellen of lui en nutteloos rond te hangen? God geeft gelovigen kracht om dit te overwinnen. De neiging van het vlees is om lui te zijn, maar God geeft je een nieuwe natuur op de dag van je redding.
Vader God, ik dank U voor uw overwinning op verleiding. Help me om te vechten tegen luiheid en uitstelgedrag. Als ik geen motivatie heb, wilt U me dan de kracht geven om actief te blijven? Herinner me eraan dat mijn dagen geteld zijn op deze aarde en dat U me een doel heeft gegeven om na te leven in die dagen. In Jezus’ naam. Amen 

Wijsheid week 4

Het weekplan voor week 4 van onze studie samen met het weekvers.
En wat een geweldig dankpunt om met jullie te kunnen delen, want er is versterking gekomen in het vertaalteam! Hierdoor kunnen nu toch de overdenkingen van de laatste weken online gezet worden.
Wat een geweldige God hebben wij, een God die voorziet.  Als jij het ook op je hart hebt om te helpen vertalen, laat dan een reactie achter via deze blog of de Amerikaanse website. Ook via die laatste weg komt je bericht goed terecht. En anders kan je dit punt altijd meenemen in gebed. 
Laat ook gerust iets weten of je de studie volgt, alleen of met een groep. Het is fijn om te weten wie er gebruik maken van de studiematerialen en zo kunnen ook wij voor jou bidden.

Wijsheid week 3

Het weekplan voor week 3 samen met het weekvers.