Doorgaan naar hoofdcontent

Week 8 - Reactie dag


1. Heb je je ooit gevoeld als beschadigd goed? Belijd die gevoelens aan God en lees dan Hebreeën 9:11-13. Vraag God in gebed om toe te staan dat je afstand kunt doen van gevoelens van schaamte en schuld, zodat je Hem, de Levende God, kunt dienen.

2. Welke dingen blijf je doen om “goed genoeg” te zijn om je redding te verdienen?

3. Vraag God biddend om je te leiden naar iemand die behoefte heeft om te horen over de liefde van God. Hoe zou je die persoon kunnen vertellen over wat Jezus heeft gedaan voor jou?

4. Wat betekenen Gods barmhartigheid en genade voor jou?


5. Je hebt vrijheid gekregen in Christus! Kies vandaag om weg te lopen uit je zelf opgelegde gevangenis, je schuld en schaamte achter je te laten om de levende God te dienen met een vernieuwd hart! 

Reacties