Doorgaan naar hoofdcontent

Week 6 woensdag
De gepaste reactie van degenen die aangeraakt zijn door Gods geweldige werk en kracht, is voortdurende dankbaarheid. Degenen die Gods grootheid en ontzagwekkende kracht erkennen, kunnen niet anders dan God aanbidden en prijzen met een overweldigende eerbied. De roeping van een christen is om het licht te zijn in deze donkere, gevallen wereld, God verheerlijkend door onze liefde, gedragingen en onze woorden. 

Hoe vaak prijs je God onder mensen die Hem niet kennen? Je kunt vandaag beginnen door te delen van alle dingen die God voor jou heeft gedaan en door goddelijk gedrag te laten zien aan mensen die Hem niet kennen.  

Vader God, ik dank U voor de geweldige werken die U heeft gedaan in ieder gebied van mijn leven. Geef me de moed om leven en waarheid te spreken in de levens van mensen die U niet kennen. Laat mijn leven, mijn gedrag en mijn houding richting mensen U goed representeren. In Jezus' naam. Amen.  

Reacties