Doorgaan naar hoofdcontent

Week 5 maandag


Degenen die God liefhebben en door Hem geroepen zijn, zullen een hart ontwikkelen zoals het Zijne. Christen horen anders te zijn. We zijn geroepen om het licht te zijn in deze gevallen wereld, om Gods liefde en barmhartigheid tentoon te spreiden voor mensen. We verheerlijken God wanneer we Zijn kenmerken weerspiegelen.Vergeving is het fundament van onze verzoening met God. Daarom zijn we geroepen om anderen te vergeven. 

In welke situatie worstel jij met liefhebben zoals God liefheeft? De gehoorzaamheid van een christen aan God vereist enkele moeilijke daden. Een christen moet echter streven om de liefde van God te representeren en reflecteren, ongeacht haar eigen gevoelens. We moeten ervoor vechten om Gods liefde en Zijn waarheid te delen, zelfs aan degenen die we misschien niet aardig vinden. 

Vader God, ik dank U voor de vergeving die U mij gegeven heeft. Geef mij een hart voor Uw mensen. Help me om Uw liefde in de praktijk te laten zien, zelfs in de levens van degenen die moeilijk zijn om lief te hebben. In Jezus'  naam. Amen. 

Reacties