Doorgaan naar hoofdcontent

Prachtige Voeten Brengen Goed Nieuws
Ze noemden haar Mozes.

Een onwaarschijnlijke held was Harriet Tubman met haar 1 meter 50 lang en een hersenverwonding die ze opliep toen ze 15 was en een zwaar ijzeren gewicht haar kant op werd gegooid. In de jaren die volgden werd ze geplaagd door slapeloosheid en migraine. 

Tubman werd als slavin geboren en werd misbruikt door wrede toezichthouders, die haar sloegen en haar lichaam verwondden. Ze werd gedwongen om dierenvallen door ijskoud moerasland te slepen, met enkel wat dunne stof om haar voeten te bedekken.

Ze proefde vrijheid en ontsnapte aan haar ketenen in 1850. Harriet beschreef hoe haar perspectief veranderde toen ze eenmaal op vrije voeten stond: "Ik keek naar mijn handen om te zien of ik dezelfde persoon was nu ik vrij was, er was zo'n pracht over alles, de zon kwam op als goud tussen de bomen door en over de velden, en ik had het gevoel dat ik in de hemel was."

Haar antwoord op emancipatie was om alles te riskeren om anderen naar vrijheid te leiden. In plaats van op haar lauweren te rusten en te genieten van het leven, koos ze vrijwillig om ontberingen te ondergaan en zich uit te strekken naar degenen die nog steeds in ketenen waren. Ze keerde negentien keer terug en leidde 300 mensen naar vrijheid.

Harriet Tubmans geschonden voeten waren prachtig voor degenen die zij hielp ontsnappen.

Prachtige voeten brengen Goed Nieuws.

Jesaja vertelt het verhaal over hoe Gods volk bevrijd werd van onder de Babylonische overheersing. Een terugkerende gevangene vluchtte van het strijdtoneel om als heraut de glorieuze uitkomst te verkondigen. Vrede en vrijheid werden hersteld in het koninkrijk. Deze viering van bevrijding is een voorafschaduwing van onze komende verlossing en de zegerijke terugkomst van Christus, onze Grote Bevrijder.

In het nieuwe testament zien we hoe de discipelen in de vroege kerk leefden met dezelfde ijver als Harriet Tubman en de heraut uit Jesaja’s tijd. Zij waren vrijgezet van zonde. De boodschap van redding brandde in hun hart. Deze ongeschoolde boodschappers kregen gevangenschap en vervolging te verduren en gaven weinig om hun eigen veiligheid. Ze antwoordden tegenstand door te zeggen: “Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben.” (Handelingen 4:20)

Zusters, God heeft Zichzelf ten bate van ons sterk getoond. We zijn vergeven en hersteld. De ketenen van schuld en schaamte zijn weg en we staan vrij in het glorieuze licht van Gods liefde en genade.

Vergeving is Goed Nieuws en wij zijn de prachtige voeten die alles moeten geven om de hoop van verlossing te delen. We kunnen onze voeten niet laten rusten en op onze lauweren rusten. We mogen dan onwaarschijnlijke helden zijn, maar onze roeping is om stoutmoedig onze verlossing te vieren en hen die nog steeds vastgeketend zitten in zonde te leiden richting vrijheid.

Hoe zul je Zijn boodschap deze week kenbaar maken? Moge jouw prachtige voeten Jezus naar je familie, buren en wereld brengen.

Het Geloof Behoudend,
LyliReacties