Doorgaan naar hoofdcontent

Dank altijd en voor ALLES


"Vlooien!" schreeuwde ik. "Betsie, het zwermt ervan!" We kropen zo gauw we konden tussen de verdiepingen door met het hoofd naar beneden om te voorkomen dat we weer een bult opliepen, klommen omlaag in het gangpad en zochten onze weg voor een straaltje licht. 
"Hier! En hier nog een!" jammerde ik. "Betsie, hoe kunnen we leven op zo'n plek?"  
"Laat het ons zien. Laat ons zien hoe." Het werd uitgesproken, dus het duurde me even om me te beseffen dat ze aan het bidden was. Meer en meer vervaagde het onderscheid tussen gebed en de rest van het leven voor Betsie. 
"Corrie!" zei ze opgewonden. "Hij geeft ons het antwoord! Voor we het vroegen, zoals Hij altijd doet! In de Bijbel vanmorgen. Waar was het? Lees dat stuk opnieuw!"  
"Verblijd u altijd, bid zonder ophouden, dank God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u."  
"Dat is het, Corrie! Dat is Zijn antwoord. 'Geef dank in alle omstandigheden!' Dat is wat we kunnen doen. We kunnen nu beginnen met God te danken voor alles in deze nieuwe barakken!" 
"Zoals?" vroeg ik. 
"Zoals dat we hier samen toegewezen zijn." 
Ik beet op mijn lip. "O ja, Heer Jezus!" 
"Zoals voor wat je in je handen houdt." 
Ik keek neer op de Bijbel. "Ja! Dank U, lieve Heer, dat er geen inspectie was toen we hier binnenkwamen! Dank U voor alle vrouwen, hier in deze ruimte, die U zullen ontmoeten door deze bladzijden." 
"Ja," zei Betsie. "Dank U dat we hier met zovelen zijn. Omdat we zo dicht op elkaar gepakt zitten, zullen meer het horen!" Ze keek me verwachtingsvol aan. "Corrie!" moedigde ze aan. 
"O, oke. Dank U voor de volgepropte, samengepakte, overvolle, verstikkende menigte.
"Dank U," ging Betsie onverstoord verder, "voor de vlooien en voor..." 
De vlooien! Dit is teveel. "Betsie, er is geen mogelijkheid dat zelfs God me dankbaar kan maken voor een vlo."  
"Dank onder alle omstandigheden," haalde ze aan. "Er staat niet 'in prettige omstandigheden'. Vlooien zijn een deel van de plek waar God ons heeft neergezet."
- De Schuilplaats, blz 209-210

————————————————————–

Mijn dochter, Paige, en ik hebben samen De Schuilplaats gelezen en deze week kwamen we dit verhaal tegen.

Wat een krachtige herinnering als we naar EfeziĆ«rs 5:20 kijken…. “En dank altijd voor alle dingen God…”

Voor alle dingen, Heer?

Wil God echt dat we ook danken voor de relaties in onze levens die pijn veroorzaken, voor kwetsende dingen, lege bankrekeningen, en zieke lichamen? ALLES?

Kunnen we echt leren om onder ALLE omstandigheden te danken? Zelfs voor de ‘vlooien’ in ons leven?

Het lezen van Corrie’s verhaal herinnert me eraan dat we dat kunnen. Misschien moet dankzegging gewoon beginnen met een klein gebed…

“Heer, help me om te zien. Open mijn ogen om Uw handen aan het werk te zien in mijn leven.”

“Help me om U te prijzen voor de ‘vlooien’ in mijn leven. Help me om U te danken voor de moeilijke dagen, zodat ik de goede nog meer kan waarderen.”

“Dank U dat U me dagen heeft gegeven waarin mijn lichaam zwak is, zodat ik eraan herinnerd word dat U mijn kracht bent.”

“Dank U voor het toestaan van kwetsende dingen en pijn in mijn leven, zodat ik Uw fijne aanwezigheid kan voelen en weet dat U echt dicht bij degenen met een gebroken hart bent.”

“Dank U, Jezus, voor de vergeving die U zo genadig aan mij heeft gegeven en voor het openen van mijn ogen om mijn nood ervoor te zien.”

De vlooien in de barak van Corrie en Betsie waren een overlast, maar God had een prachtig doel voor die vervelende insecten… de bescherming van alle vrouwen in die overbevolkte barak.

Ziet u, de bewakers wisten dat de barak overspoeld werd door vlooien en daarom lieten ze de vrouwen met rust. Door de vlooien beschermde God deze vrouwen tegen mishandeling, misbruik en erger. Omdat de bewakers niets met deze vrouwen te maken wilde hebben, konden Corrie en Betsie Bijbelstudies houden zonder onderbreking.

Nu vraag ik me af: welke “vlooien” heeft God in jouw leven toegelaten om je te beschermen?

Laten we ons vers voor vandaag in de praktijk brengen en beginnen met Hem voor ALLES te danken: het goede, het slechte en de “vlooien”.

Heb God groots lief!
Angela
Reacties

Een reactie posten