Doorgaan naar hoofdcontent

Zonde - De Reden dat we Vergeving Nodig Hebben
Welkom bij onze Je Bent Vergeven studie!

Ik hoop dat je net zo enthousiast en klaar om te leren bent als wij zijn. Deze studie zal ons meenemen op een wilde rit. We zullen de zware ketenen van zonde en verdorvenheid ontdekken, net als de grootte van vergeving, acceptatie en vrijheid.

We moeten echter beginnen met het verdrietige voor we naar het vrolijke kunnen, dus deze week zal zwaar zijn. We moeten starten met waarom we in de eerste plaats vergeving nodig hebben. Het merendeel van ons weet dat dat komt doordat we doordrongen zijn met zonde.

Wat is zonde?

Zonde is alles dat tegen de wil van God ingaat. Het is doen wat God heeft verboden, of niet doen wat God ons geboden heeft te doen. Kortom, zonde is het breken van God’s wetten.

Ieder die de zonde doet, doet ook wetteloosheid; want de zonde is de wetteloosheid. – 1 Johannes 3:4

Zonde heeft invloed op elk deel van ons (Johannes 8:34). Het heeft invloed op onze gedachten, onze harten (Jeremia 17:9), onze emoties en onze spirituele gesteldheid (Spreuken 21: 10). Het heeft ons zicht op God en onszelf vervormd. Het is wat sommige theologen noemen: “complete verdorvenheid”.

Augustinus heeft gezegd: “Zonde is de leugen geloven dat je jezelf hebt gecreëerd, dat je onafhankelijk bent, dat je jezelf onderhoud.”

De studie over zonde, ook hamariologie genoemd, is zeer belangrijk, omdat we zonder een fatsoenlijk begrip van zonde nooit de diepte van Christus’ opoffering of de ongelooflijke vergevingsgezindheid van God helemaal zullen kunnen begrijpen.

Zonde heeft zo’n grote greep op de mensheid dat we onszelf niet kunnen bevrijden. We kunnen zelfs geen oprechte liefde voor God voelen, want de zonde heeft onze harten hard en koud als steen gemaakt.

Een hart van steen is het ergste hart. Als het brons zou zijn, zou het kunnen smelten in de oven; of het zou gebogen kunnen worden met een hamer. Een stenen hart is echter zó, dat alleen God’s arm het kan breken-en alleen het bloed van Christus het kan verzachten! –Thomas Watson

En het meest verschrikkelijke is dat de zonde – zoals Jesaja ons dat vertelt – een scheiding gecreëerd heeft tussen God en ons die zo stevig is, dat we haar niet kunnen overbruggen.

Het begrijpen van de zonde is de eerste stap naar het begrijpen van onze noodzaak voor vergeving.

De zonde heeft een stevige grip op ons, en als onze zonde ons niet in tranen van verdriet of van “een gebroken hart” (zoals David gezegd heeft) uit laat barsten, zal de vergeving die we door Jezus hebben ontvangen niet erg waardevol lijken en zal die vergeving ons niet een vreugde geven van het soort van “roep naar de Heer”.

Ooit waren we verloren, zonder hoop van onszelf, maar de machtige en tedere hand van God heeft ons uit de modder en het slijk getrokken (Psalm 40:2), heeft ons op de rots gezet die Jezus is en heeft ons een nieuw hart gegeven (Ezechiël 36:26). Dit is onverdiende genade en overwelmende goedheid. Dit is vergeving.

Wees altijd nederig door je overgebleven zonde, en denk nooit dat je er laag genoeg voor bent, maar wees er ook in het geheel niet ontmoedigd of neergeslagen door. Ook al zijn we buitengewoon zondig, we hebben een advocaat in de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige, die de hoogste bergen overtreft door de dierbaarheid van zijn bloed, de verdienste van zijn rechtvaardigheid en de grootheid van zijn liefde en trouwheid. –Jonathan Edwards

Kijkend naar Jezus,
Jen

Reacties