Doorgaan naar hoofdcontent

Week 4 vrijdag
Jezus maakt het duidelijk dat degenen die Hem volgen problemen zullen hebben hier op aarde, maar Hij belooft dat gelovigen uiteindelijk zullen zegevieren en deze wereld zullen overwinnen. Het is een verkeerde aanname voor een christen om te denken dat we buiten de wil van God zijn als er problemen komen. Geloven in God en Zijn pad volgen, leidt altijd naar overwinning.

Welke uitdagende en beangstigende omstandigheden hebben ervoor gezorgd dat je twijfelt aan Gods belofte dat we allen zegenvierend zullen eindigen? Te midden van moeilijke omstandigheden, seizoenen van pijn en onverklaarbare beproevingen, blijft Gods liefde voor ons onveranderd. Ons vertrouwen moet rusten in die kennis. Onze verzekering moet geworteld zijn in de zekerheid van Gods aanwezigheid en grote liefde voor ons.

Vader God, Ik dank U dat ik in deze wereld strijd vanuit een plaats van overwinning. Help me om de ontberingen van deze wereld met vreugde en gejuich tegemoet te gaan, zonder angst voor wat er zou kunnen gebeuren met mij. Help me om te rusten in U beloften voor mij en niet mijn verlangen naar een zorgeloos leven. Laat me zien hoe ik U hoog verheven kan houden, boven mijn problemen op deze wereld. In Jezus' naam. Amen.

Reacties