Doorgaan naar hoofdcontent

Week 4 maandag

Als een gelovige eenmaal Christus als haar Redder heeft geaccepteerd, berouw over haar zonden getoond en ze beleden heeft, dan zijn al haar zonden vergeven. Gelovigen 'sterven' aan hun oude leven, hun oude fouten en hun oude manieren. De kracht van Christus dood en opstanding geeft ons de kracht om te 'sterven' aan onze zondige natuur, net zoals Christus stierf. We zijn opgestaan met Christus, opnieuw geboren als een nieuwe geestelijke schepping bekrachtigd door de Heilige Geest.

Welke oude overtuigingen, houdingen en gewoonten probeer jij overeind te houden in je leven? Herinner jezelf er dagelijks aan dat alle dingen nieuw in Christus zijn. Je bent niet langer de persoon die je was. Een wedergeboren christen erft Christus' gerechtigheid en kracht om een heilig leven te leven toegewijd aan God.

Vader God, ik dank U voor alle dingen die U nieuw heeft gemaakt in mijn leven... nieuwe genade en nieuwe motivatie om te leven. Help me om staande te blijven tegenover hen die mijn verandering betwijfelen. Help me om vrijmoedig voor U te leven. In Jezus' naam. Amen.

Reacties