Doorgaan naar hoofdcontent

Week 3 dinsdag

Gods gerechtigheid en genade komen elkaar tegen aan het kruis. Geen zondaar kan Gods oordeel ontlopen maar geen zondaar is voorbij Gods genade. God houdt nooit op met genadig zijn, maar Hij is ook niet ongevoelig voor het kwade. God blijft altijd een liefdevolle en vergevende God, nooit zonde vergoeilijkend, maar altijd de zondaar die berouw toont met liefdevolle open armen ontvangend.

Hoe ervaar en verheug jij je regelmatig in Gods genade en erbarmen? Gods grootste daad van genade is het offer van Zijn Zoon voor onze ongerechtigheden. Onze aanbidding tot God betekent ook dat wij diezelfde genade en erbarmen tonen aan anderen.

Vader God, ik dank U voor Uw perfecte gerechtigheid en genade in mijn leven. Laat Uw genade overvloedig zijn in mijn leven zodat ik anderen diezelfde genade kan tonen. In Jezus' naam. Amen.

Reacties