Doorgaan naar hoofdcontent

Week 2 woensdagChristenen moeten niet automatisch moeilijke dingen in hun leven toeschrijven aan Goddelijke straf. Moeilijkheden treffen zowel de mensen die gered zijn als de mensen die niet gered zijn. Het leven is vluchtig en de dood komt plotseling. Dit zou alle mensen een dringend gevoel moeten geven. Christenen zouden dringend Gods boodschap moeten delen, ongelovigen zouden dringend de Heer moeten aanroepen voor verlossing.

Heb jij dat dringende gevoel als het aankomt op de dingen van God? Kan jij zeggen dat je de zekerheid hebt van het gaan naar de hemel als je sterft? Het leven is breekbaar, en de Schrift wijst naar de vreselijke realiteit van eeuwige verdoemenis in de hel. Alleen Jezus kan Gods toorn over de zonde teniet doen.

Vader God, ik dank U voor het geloof om op Jezus te vertrouwen dat Hij gestorven is aan het kruis om de straf voor mijn zonden te dragen. Geef mij dat dringende gevoel om om te zien naar de verloren mensen. Ik dank U dat geen enkele zonde te groot is voor Uw genade. In Jezus' naam. Amen.

Reacties