Doorgaan naar hoofdcontent

Week 2 maandagGod heeft ons naar onze grootste behoefte gegeven - verzoening met Hemzelf en vergeving van onze zonden. Gods heilige plan is om Zijn mensen voor Zichzelf te herstellen door wat Zijn Zoon heeft gedaan. Vanwege de zonde zijn we gescheiden van God. Het loon van de zonde is de dood. Jezus Christus heeft de toorn van God op Zich genomen, in onze plaats, zodat wij niet alleen bevrijd van de zonde zouden zijn maar ook herenigd met God.God gaf Zichzelf om ons te redden voor Zichzelf.

Op welke manieren kan jij je dankbaarheid aan Jezus tonen voor Zijn offer? Begin elk gebed van dankzegging door God te eren en te prijzen voor de gave van Zijn Zoon Jezus Christus, voor jouw ziel. Wat een zegen is het om vrijmoedig voor God te staan als Zijn kind. Dankzij Jezus is dit alles mogelijk.

Vader God, ik dank U voor de diepte van Uw genade. Ik dank U voor de gave van Uw perfecte Zoon om mij te redden, Uw niet perfecte dochter. U alleen bent het waardig al mijn eer te ontvangen, al mijn glorie en al mijn lofprijs. In Jezus' naam. Amen

Reacties