Doorgaan naar hoofdcontent

Week 2 donderdag
In het Oude Testament heeft God voor de Israelieten gezorgd door hen op te dragen een perfect lam te slachten met het Pascha om voor hun eerstgeborenen te sterven. Jezus Christus is het perfecte Lam van God geworden door het enige waardige offer te zijn voor de gehele mensheid. Door Hem is alle zonde verslagen.

Waar plaats jij je hoop op, je vertrouwen en je zekerheid? Jezus, het Lam van God, heeft geleefd in zondeloze perfectie, is een gewillig offer voor de zonde geworden, en heeft de volheid van Gods toorn gedragen voor de zonde van de gehele mensheid. Hij heeft dat vrijwillig gedaan zodat jij en ik dat niet zouden hoeven doorstaan. We kunnen Jezus vertrouwen met alles wat we zijn, alles wat we zullen meemaken en alles wat we hopen te worden.

Vader God, ik dank U dat het offer van een Man de zonde heeft verslagen, satan heeft verslagen en mij gereinigd heeft in Uw ogen. Heer, laat dat offer nooit vanzelfsprekend voor mij zijn. Geef me de durf om het offer van het Lam te delen met een ieder die ik tegen kom. In Jezus' naam. Amen.

Reacties