Doorgaan naar hoofdcontent

Overwinnend Geloof
Jaren geleden kwam ik een gebed tegen dat mijn noodzaak voor Christus perfect weergaf. Ik printte de woorden uit en hing het op op het prikbord naast mijn bed, in mijn kleine kamer tijdens mijn studententijd.

“Lieve Heer,
Tot nu toe heb ik alles goed gedaan.
Ik heb niet geroddeld,
ben niet boos geworden,
ben niet hebzuchtig, chagrijnig, gemeen, egoïstisch of te toegeeflijk geweest.
Ik ben daar heel blij over.

Maar over een paar minuten, God,
zal ik uit bed komen.
En vanaf dan,
zal ik veel meer hulp nodig hebben.”

In mijn eentje ben ik een slachtoffer van mijn egoïstische menselijkheid. Ik ben geboren in zonde en een slaaf voor mijn vleselijke passies. Het maakt niet uit hoe hard ik probeer om een rechtvaardig leven te leven, ik zal altijd verslagen en ontmoedigd eindigen. 

Gelukkig gaf Christus Zijn genade aan ons allemaal.

Terwijl wij nog vastzaten in het slijk van de zonde, nam Hij onze plaats aan het kruis en betaalde de straf voor de zonden van de gehele mensheid. Onze Kampioen stond overwinnend op uit het graf om zonde en dood voor eeuwig te verslaan.

Op de dag dat je je leven aan Jezus als Redder overgeeft, komt de Geest van de herrezen Christus in je tot leven (Romeinen8:11). Zijn overwinnende kracht woont constant in je leven. Je hoeft niet langer een leven te leiden dat belast wordt door schuld, twijfel en schaamte.

Natuurlijk zijn we niet perfect zondeloos. We zullen soms struikelen, maar we zijn niet langer gewoontegetrouw gevangen door de kracht van zonde. Geloof in Christus maakt onze ketenen vrij, omdat we niet langer vechten tegen het bolwerk van zonde in onze eigen kracht. Elke zonde is bedekt door het bloed van Christus. Als we naar het kruis kijken en onze noodzaak voor Zijn vergeving elke dag erkennen, maakt Hij ons schoon. Zijn overwinnende kracht helpt ons om nee te zeggen tegen ons vlees en door te gaan met vooruit wandelen met volledige vrijheid en blijdschap.

D.L. Moody beschreef onze nieuwe positie in Christus prachtig:


“Hij die geboren is uit God overwint de wereld. Boven de stormen uit komend, elementen van vlees en natuur verstorend, en alles waar Christus bovenuit is gerezen... het zoekt zijn eigen oorspronkelijke element, opspringend in het eeuwige leven. Zoals de fregatvogel die, wanneer de storm de oppervlakte van de oceaan roert, wanneer wind en golven in minachting voor het leven aan elke kant tekeer gaan, omhoogkomend in de kalmte boven de stormen, en veilig en rustig drijft in die vredige atmosfeer, waar het zichzelf thuis voelt en tot rust komt!”


Dus ik hoef me vandaag niet onder de dekens te verstoppen. Ja, ik ga beproeving trotseren. Ja, ik zal er nog steeds een zootje van maken en verschrikkelijk falen van tijd tot tijd. 

Want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. (1 Johannes 4:4)

Mijn zuster, in Christus ben je meer dan een overwinnaar. Zonde heeft niet langer een permanente grip op je.

Blijf naar Jezus kijken. Geloof is de overwinning die ieder obstakel overkomt.

Het Geloof Behoudend,
Lyli

Reacties