Doorgaan naar hoofdcontent

Dus Je Hebt Het Weer Gedaan...Dus je hebt het alweer gedaan…datgene wat je hebt gedaan, maar waarmee je wanhopig graag wil stoppen.

Jup, je ging weer neer.

Je stond jezelf toe om de woede de overhand te laten krijgen.

Je hebt weer teveel uitgegeven, ook al had je het beloofd.

Je werd jaloers, trots en veroordelend.

Je wil echt, ECHT heel graag op God vertrouwen, maar…

Vier dagen in de nieuwe studie en je loopt al weer achter.

Aahhh, ik weet dat we onszelf allemaal herkennen als we zien wat Paulus heeft geschreven:

“…Immers, het willen is er bij mij wel, maar het goede teweegbrengen, dat vind ik niet” –Romeinen 7:18

De waarheid is dat we ons ALLEMAAL zo voelen, omdat we allemaal zondaars zijn. IEDEREEN. We wenden graag voor dat we dat niet zijn, maar zelfs dat toont dat we het wel zijn. We hebben allemaal een Redder nodig –iemand om ons van onszelf te redden: onze gewoontes, onze zonden, onze verslavingen, onze fouten. Ik weet dat praten en lezen over zonde niet leuk is, maar het is belangrijk. We moeten begrijpen wat de zonde ons heeft gedaan, hoe het ons pijn heeft gedaan en waarom we er vergeving voor nodig hebben.

Alleen door ons begrip van de kosten van onze zonden kunnen we echt begrijpen hoe ver Christus’ liefde voor ons reikt.

Pas als we beginnen de diepte van onze noden te zien, kunnen we beginnen om de grootheid van God’s liefde voor ons in Jezus Christus te zien.” –Jen Thorn

We kunnen niet geheel waarderen wat Jezus voor ons heeft gedaan, tot we begrijpen waarom we het nodig hebben.

We hebben het verlangen om goed te doen, om goed te zijn…maar IEDERE DAG falen we. We komen tekort. We missen het doel.

Dus wat dan?

Morgen opnieuw proberen? Harder werken? Een nieuw plan uitproberen? Een beter plan?

Nee, we geven ons over.

We geven ons hart, onze wil, onze motieven en onze goede bedoelingen.
We leggen het allemaal aan Jezus’ voeten.

We geven ons over aan de waarheid dat we zondaars zijn en een Redder nodig hebben. We geven ons over aan de waarheid dat we onszelf niet kunnen redden met goede werken of zelfs betere bedoelingen. We geven onszelf over aan de Ene die van ons houdt; aan de Ene die Zijn leven voor ons over heeft gehad.

We keren ons tot God’s woord en geloven wat Hij zegt.

Ja, we zondigen en ja, we moeten onze zonden belijden en vergeving zoeken, maar we weten van Romeinen 8:1 dat we niet langer veroordeeld zijn.

“Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.” –Romeinen 8:1

Vriendin, we waren ooit slaven van onze zonden, krachteloos in een gebroken en zonde bevlekte wereld. Maar nu heeft Christus dat allemaal veranderd. Nu hebben we hoop. Nu hebben we de kracht om God’s wil uit te voeren en hoeven we niet langer voor dood en verderf te vrezen door onze zonden! Nu hebben we vrijheid van onze zonde.

Ja, de waarheid is dat we allemaal moeite zullen hebben met de zonde tot we Jezus man tot vrouw zullen ontmoeten. ECHTER, we doen dat nu niet alleen! We hebben onze Redder, onze Heiland, onze Verlosser naast ons om samen met ons dit gevecht te voeren. We hoeven dit niet langer alleen te doen. Dezelfde kracht die Jezus uit de dood liet verrijzen, is nu in ons ontwaakt!

“En als de Geest van Hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft, zal Hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont.” –Romeinen 8:11

Nu is de tijd om dit fantastische cadeau van vergeving dat Jezus ons heeft gegeven te verwelkomen. Nu is de tijd om in vrijheid te wandelen, om ons niet langer door onze zonden te laten bepalen!

“Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo’n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof…” –Hebreeën 12:1-2

REN deze fantastische wedloop waar God je toe heeft geroepen! REN voor Zijn glorie en deel het verhaal van je leven met anderen om hen naar God te wijzen. Later we Hem PRIJZEN voor het geweldige werk dat Hij in elk van onze levens heeft gedaan door de vergeving van onze zonden.

Heb God Groots Lief!

Angela

Reacties