Doorgaan naar hoofdcontent

Als mijn volk... Als mijn dochters...


Vrienden,

Het lezen van 2 Kronieken 7:14 herinnert me eraan hoe geweldig onze God is! Net als een liefhebbende Vader maakt Hij altijd een weg naar vergeving.

Ik hou ervan hoe Hij begint… Hij herinnert ons aan wie we zijn.

Wij zijn van Hem.

Wij zijn geroepen door Zijn naam.

Er is geen twijfel over tot wie we behoren… zelfs met onze fouten, zelfs in onze rebellie… zelfs in onze zonden… we zijn nog steeds van Hem. 

Ik heb 2 Kronieken 7:14 opnieuw en opnieuw gebeden in de laatste paar jaar… afgelopen tijd zelfs vaker met de presidentiële verkiezingen in het vooruitzicht.

Vader, vergeef ons. Genees ons land… genees ons huis… genees ons hart.

We hebben ons van U afgekeerd.

Als Uw dochters, die Uw naam dragen, hebben we meer met onze bankrekening, dan met de noden van onze buren in gedachten gestemd… vergeef ons alstublieft.

Als Uw dochters hebben we gestemd op politici die het leven niet op waarde schatten en kinderen het recht ontnemen om te leven. Die kinderen die U hebt gezegend om in ons te leven… om te getuigen van het heilige wonder van het leven, hebben we van de wetenschap een god gemaakt en stemmen, harten en gedachten van hen die U niet kennen laten bepalen wanneer het leven begint… vergeef ons alstublieft. 

Als de dood komt met het stoppen van hartslagen… begint het leven daar dan niet mee? 

Als Uw dochters hebben we toegestaan dat racisme in onze huizen, kerken en harten is binnengedrongen. Zijn we niet het Lichaam van Christus? Is niet ieder deel van het lichaam even belangrijk… de hand kan niet tegen de voet zeggen dat hij haar niet nodig heeft, noch kan een witte/zwarte/Aziatische/Spaanse zuster dat tegen een andere zuster zeggen... Ik heb jou niet nodig. We hebben elkaar nodig. We zijn geschapen in Gods evenbeeld en wanneer we het ene ras minder achten dan het andere, onteren we onze God. Vergeef ons alstublieft, Jezus.

Heeft Uw bloed niet voor ons allemaal gevloeid?

Als Uw dochters hebben we onszelf toegestaan om druk te worden en in plaats van U te eren, eren we onze werken voor U… vergeef ons alstublieft voor het plaatsen van onze werken en moeilijkheden boven onze relatie met U.

Als Uw dochters hebben we U geplaatst tussen vele goden in onze levens… god van geld, god van beroemdheid, god van plezier, god van veiligheid, god van bezittingen, god van voedsel, god van andermans goedkeuring en de lijst gaat maar door… vergeef ons.

Ohhhhh zusters, we zijn de moderne Israëlieten. God heeft zoveel fantastische dingen gedaan in ons leven, in onze familie, in ons land… en we zijn het vergeten. We hebben ons gekeerd tot valse goden om antwoorden, waarde, hoop en toekomst te vinden.

En we hebben het hart gekwetst van Degene die het voor ons heeft afgelegd.

     Tot er Berouw is – zal er geen Verschil zijn, 
     er zal geen Verlossing zijn, er zal geen Herleving zijn. 
     Niets zal veranderen, tenzij wij iets veranderen. 
     – Ann Voskamp

God geeft ons in zijn genade echter opnieuw vergeving en geeft ons 2 Kronieken 7:14. Wat zegt Hij?

1. Wees bescheiden – Wat betekent dat? Het betekent dat we ons realiseren dat we niet God zijn. We hebben fouten gemaakt. We weten het niet allemaal. We hebben gezondigd en zijn onze eigen weg gegaan, in plaats van de Zijne.

2. Bid tot Mij – Biecht je tekortkomingen op en vraag God om vergeving. Geef toe waar het fout is gegaan en verbeter het.

3. Zoek Mij – In plaats van ons af te keren van God vanwege onze zonden, moeten we ons naar Hem toekeren, Hem zoeken, Zijn hulp, Zijn genade en Zijn wil in plaats van de onze.

4. Keer af van de zonde en keer terug naar Mij –We moeten van woorden in daden omzetten en veranderen. Woorden zijn betekenisloos als je gedrag vervolgens niet volgt.

O vrienden, kijk naar Gods genade, als we bescheiden zijn, bidden, Hem zoeken en ons naar Hem toe keren….

“dan zal ik vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.” 2 Kronieken 7:14

Horen, vergeven & genezen… we moeten NOOIT vergeten dat we een HEILIGE en genadevolle God dienen!

Hij is de Vader die naar Zijn verloren Zoon rent vanaf het moment dat Hij hem van ver aan ziet komen.

Hij is degene die omlaag buigt voor de vrouw die betrapt is op vreemdgaan… oogcontact makend met haar wanneer niemand dat doet, haar gevend waar haar hart wanhopig voor is… vergeving.

     “Gods genade komt niet van een verre plaats of van een onbereikbare Redder.
     Het is niet halfslachtig of verpest door menselijke perfectie. Oh nee.
     Vanwege Jezus komt deze genade van een toegankelijke God,
     een barmhartige Vader wiens hart erop gericht is ons Zijn naam te horen fluisteren
     en die klaar is om ons met open armen te ontvangen."
     – Whitney Daugherty, Je bent Vergeven, blz 40

Lieve zusters, nu is de tijd om onszelf nederig op te stellen, toe te geven dat we zijn afgedwaald, Degene te zoeken die ons eerst zocht en met Zijn kracht… af te keren van onze zonden, Zijn vergeving te omarmen en als dochters van de Koning der Koningen te leven!

We moeten NOOIT vergeten… met Jezus is er altijd hoop.

      “Wij zullen de sterken en dapperen zijn die iedere morgen de hoofden buigen
     en ons bekeren van onze angsten en onze idolen en onze zonden en onze puinhopen,
     want er zal geen herstel zijn in deze generatie tot er berouw op onze gezichten is, 
     omdat we geen enkele strijd met onze rebelse harten kunnen winnen, 
     daarom mag een beweging van berouw ons voortbewegen, 
     zodat Hij ons hoort uit de hemel en ons land heelt.
     – Ann Voskamp

Lieve Jezus, vergeef ons. We hebben tegen U gezondigd, we zijn onze eigen wegen gegaan, hebben onze eigen paden gemaakt en onze wijsheid boven die van U gesteld. Jezus, sterk ons om te veranderen, om de verandering te zijn… om dapper te zijn, diep lief te hebben, om te vergeven zoals U ons heeft vergeven en alstublieft Heer, genees ons land.

Heb God groots lief!
 – Angela

Reacties