Doorgaan naar hoofdcontent

Week 3 reflectievragen


Hier vind je de reflectie of verdiepingsvragen bij week 3. We hebben gekeken naar de zwakke kanten van David, zijn angst en we zagen hoe hij zwichtte voor verleiding. Maar ook keken we naar onze Heer, hoe Hij ook zwakheid leerde kennen toen Hij als mens op aarde kwam en verleid werd maar niet zondigde. Wat een geweldige Heer die ons zo tegemoet kan komen in onze zwakheid!
  1. Hoe reageerde David toen Nathan hem confronteerde met zijn zonde in 2 Samuël 12:1-17? Hoe zou jij gereageerd hebben?
  2. Waarom denk je dat God David vergaf voor het slapen met Bathseba, maar niet de consequentie van zijn zondige daden wegnam? 
  3. Waarom is het belangrijk om te begrijpen dat Jezus onder ons gewoond heeft? (Johannes 1:14)?
  4. Jezus kwam vrijwillig naar ons toe en Hij heeft hartzeer, verleidingen en uiteindelijk groot lijden ervaren heeft omwille van ons. Hoe helpt die gedachte om Hem te benaderen nu we gebroken en verleid zijn?
  5. Geef een voorbeeld van hoe Gods kracht geopenbaard werd in jouw zwakheid. Wat was de impact op degenen rondom jou?


Reacties