Doorgaan naar hoofdcontent

David - week 7 dinsdag - overdenkingLezen: 1 Samuël 13:8-15

SOAP: 1 Samuël 13:14

God merkte Davids gehoorzaamheid op en bevorderde hem. Anders dan Saul, koos David er niet voor om zijn eigen weg te gaan maar nederig bleef hij onderworpen aan God. David erkende God als hoogste autoriteit en verlangde ernaar om God te eren met zijn leven. Hij diende de mensen in Gods naam in plaats naam voor zichzelf te maken.

Succes kan iemands hart corrupt maken. Trots verblind ons voor de waarheid als we voor onszelf gaan in plaats van ons onderwerpen. We moeten onze eigen egoïstische Saul kruisigen die in ons hart opkomt en onszelf eraan herinneren dat God onze kracht is. 

Heer help ons om wijze keuzes te maken die Uw hart verheugen. Geef ons harten die op U gericht zijn. Dat we altijd erop uit zijn om Uw Naam groot te maken en niet die van onszelf. Amen

Reacties