Doorgaan naar hoofdcontent

David - week 6 dinsdag - overdenking


Lezen: 2 Samuël 12:1-15

SOAP: 2 Samuël 12-13-15

David erkende zijn zonde voor God en had oprecht berouw. Hij maakte geen excuses, maar koos voor een volledige belijdenis van zijn verkeerde keuzes en ongehoorzaamheid en dat Hij Gods vergeving nu nodig had. In tegenstelling tot zijn voorganger Saul waren zijn woorden geen lege beloftes. Hij verlangde echt naar een omkeer in zijn leven en koos voor gehoorzaamheid.

Oprecht berouw vernieuwd de relatie. Als we zondigen is de beste keuze om onmiddellijk om vergeving te vragen. We kunnen onze zonden voor God niet verbergen en ervoor kiezen om te doen alsof we schuldeloos zijn leidt alleen maar een verbroken relatie met onze Geneesheer. De gevolgen van onze zondige keuzes zullen we moeten dragen, maar Hij zal nooit Zichzelf verwijderen van degene die werkelijk berouw toont. 

Vader, we roepen het uit om Uw genade en vergeving. Reinig onze harten. Vernieuw een standvastige geest in ons en herstel onze vreugde over onze redding. Amen.

Reacties