Doorgaan naar hoofdcontent

David - week 4 woensdag - overdenking


Lezen: Openbaring 19:11-16

SOAP: Openbaring 19:11


De apostel Johannes beschrijft hoe de eindtijd eruit ziet in zijn visioen. De verrezen Heer Jezus Christus zal terugkeren om de vijand voor eens en altijd te verslaan. Samen met een leger van hemelse krijgshelden zal Hij als overwinnaar rijden op een wit paard om de wereld te oordelen en Zijn koninkrijk op aarde te vestigen.

Wij vereren een Koning die al overwonnen heeft en die Zijn Woord houdt. Als we onze blik gericht houden op de aardse dingen, dan zullen we ontmoedigd raken en wanhopen als steeds meer donkerheid de aarde lijkt te bedekken. Maar de strijd is nog niet voorbij! We moeten onze hoop op Zijn beloften stellen en uitkijken naar Zijn glorieuze verschijning.


Heer, help ons eraan te denken dat de strijd nog niet voorbij is. Help ons om niet moedeloos te worden, maar om krachtig te blijven doordat we onze ogen op Uw glorieuze terugkomst gericht te houden. Dank U dat U onze Overwinnaar bent en voor altijd de zonde en de dood hebt overwonnen. Amen

Reacties