Doorgaan naar hoofdcontent

David - week 4 donderdag - overdenking


Lezen: Psalm 24

SOAP: Psalm 24:8


De Almachtige God is de Overwinnende Krijgsheld die ons opbeurt en de vijand omverwerpt. Hij heeft Zijn leven afgelegd voor Zijn schepping en de poorten van de redding staan nu wijd open. Hij regeert in de harten van allen die hun leven aan Hem hebben overgegeven. Op een geweldige dag, zeer binnenkort, zal Hij zegevierend terugkeren voor Zijn verlosten en al het onrecht op aarde verdelgen. Ondertussen moeten wij uitkijken naar Zijn wederkomst en een leven van aanbidding leiden voor Hem die het waard is alle eer te ontvangen vanwege Zijn glorie en macht.

Vergeet nooit dat de stem van de Heer zal klinken over Zijn hele schepping. Zijn machtige armen omgeven ons met kracht en vrede vandaag. Zijn glorie is altijd aanwezig in ons leven en verliezen is geen optie.


Geweldige Koning, we aanbidden Uw grootheid vandaag. We geloven dat U bij machte bent om elke deur te openen en elke situatie te veranderen. Dank U dat U ons omgeeft met Uw kracht en vrede. Amen

Reacties