Doorgaan naar hoofdcontent

Week 2 reflectie


Deze tweede week over het leven van David ging over David als man, als mens. 

Hieronder vind je de reflectievragen die verdieping kunnen geven bij de overdenkingen van afgelopen week. 

  1. Hoewel het koninkrijk aan David beloofd was toen Samuël hem zalfde, moest David vele jaren wachten om de belofte over zijn leven in vervulling te zien gaan. Heeft God een periode van wachten in je leven gebracht? Wat denk je dat Hij je aan het leren is gedurende deze tijd?
  2. Waarom denk je dat David zo’n gunst gevonden had bij de Heer?
  3. Omdat Jezus’ koninkrijk niet van deze wereld was, was wat Hij liefhad en van waarde achtte anders dan de liefdes en waardes van de wereld. Waarom is het belangrijk om deze waarheid te onthouden?
  4. Gerechtigheid en vrede komen wanneer Jezus regeert op Davids troon. Hoe helpt het hebben van dit perspectief je om om te gaan met onrecht en conflict in je leven?
  5. Hoe verandert het de manier waarop je jezelf ziet, wetende dat je bij Gods huisgezin hoort?


Reacties