Doorgaan naar hoofdcontent

Week 2 Mijn koninkrijk is niet van deze wereld


Afgelopen week hebben we van David's leven geleerd dat het hart belangrijker is dan het uiterlijk (1 Samuël 16:7). God gebruikte David om de weg te banen voor Jezus, en Jezus' koninkrijk is niet zoals iemand ooit had gedacht.
Iedereen, behalve God dan.
Vandaag zien we dat Jezus kwam om een geestelijk koninkrijk te vestigen, zelfs toen de mensen om Hem heen een materieel koninkrijk wilden.
De Joden wilden dat hun langverwachte Messias in hun wereld zou komen en de boel een beetje zou opschudden. Ze wilden dat Hij hun volk zou redden, maar op de manier en met de kracht die zij in gedachten hadden. Ze wilden redding, niet van hun eigen gebrokenheid, zonde en fouten, eerder van hun lichamelijke vijanden en van de onderdrukking die zij ervoeren. Daaraan ten grondslag lag wraak: voor hoe ze zijn behandeld, en voor degenen die hen hadden gekwetst. Ze wilden dat de Romeinse overheersers betalen zouden, zowel letterlijk als figuurlijk.
Ik kijk naar mijn eigen hart en leven en zie dat ik geen haar beter ben dan zij. Ik wil ook geen geestelijke oplossingen voor mijn fysieke problemen. Maar Jezus' wegen zijn niet de onze, dus waarom zouden we denken dat Zijn koninkrijk enigzins zou lijken op wat wij ons voorstellen?
Jezus' koninkrijk is geestelijk.
Het heeft geen grenzen, maar berust in de harten van hen die Hem liefhebben. Mannen, vrouwen, jong en oud. Hij discrimineert niet. Amerikanen, Mexicanen, Hongaren, Russen, Marrokanen, Nederlanders, Joden en Samaritanen... politieke lijnen worden weggeveegd en muren omver gehaald wanneer we voor Hem en Zijn koninkrijk leren te leven. Handen reiken uit en medeleven wordt getoond daar waar gesprekken en nieuwe vriendschappen ontstaan. 
Zijn wapens zijn geestelijk: gebed, vergeving, waarheid en liefde. 
Deze wapens zijn sterker dan enig leger. Het zijn wapens die de weg van onze families en naties kan veranderen, ónze levens, als we ervoor kiezen ze te gebruiken. Deze wapens zijn er voor ons gebruik en niets zoals deze wereld ooit heeft gezien. Maar we hebben een keuze. Realizeren we ons dat de strijd niet gestreden kan worden met fysieke wapens en dat we de wapens die Jezus ons zo vol genade gegeven heeft aan moeten grijpen? Laat u niet misleiden. Hoewel onze strijd van natie tegen natie, familie tegen familie, buur tegen buur lijkt te zijn... moeten we eens wat dichterbij kijken. De strijd die wij strijden is geestelijk en we moeten terugvechten met de geestelijke wapens die Jezus ons gegeven heeft.
We moeten ervoor kiezen terug te vechten met de kracht van het gebed in plaats van woorden waarmee we elkaar neerhalen.
We moeten ervoor kiezen terug te vechten met God's Waarheid in plaats van onze eigen inzichten.
We moeten ervoor kiezen terug te vechten door liefde boven haat, vergeving boven wrok en eenheid boven tweedracht te verkiezen.
We mogen niet vergeten dat Jezus' koninkrijk een vijand heeft: de zonde en Satan.
Wij, als vrouwen gemachtigd door Gods Woord moeten voortdurend herinnerd worden aan het feit dat Jezus' koninkrijk niet van deze wereld is... evenmin als de onze zou moeten zijn. Jezus' koninkrijk woont in onze harten (Lukas 17:21).
Praatje: Deze waarheid kennende, hoe kan jij Jezus' koninkrijk in de wereld brengen?
Heb God groots lief!
Angela

Reacties