Doorgaan naar hoofdcontent

Week 2: de belofte van een betere koningVoor altijd en eeuwig; twee woorden die zoveel beloven, maar vaak niet uitkomen.
Geliefden leggen deze gelofte af, van Hallmarkkaarten tot trouwgeloftes. BFF's maken vriendschapsarmbanden met deze woorden en dragen kettinkjes om het te bewijzen. Mijn zevenjarige dochter gebruikt deze woorden wanneer ze zweert dat ze nooit uit huis zal gaan. En als je je ogen sluit en heel goed luistert, zal je zelfs een goed oud countrynummer horen dat erom smeekt dat deze woorden steeds weer herhaald zullen worden.
Van jongs af aan is ons leven vol beloftes. Maar we leven lang genoeg om erachter te komen dat voor altijd en eeuwig vaak eindigt in misschien of nooit. In deze wereld worden dromen vaak aan de kant gezet en wat we hebben, wordt vaak afgepakt, relaties “voor altijd” stoppen vaak zonder waarschuwing en hoop wordt vaak uitgesteld. 
In de studie van deze week kijken we naar koning David, wiens verhaal ons uiteindelijk zal wijzen op de belofte van een betere Koning. En dat is het tegenovergestelde van alles wat deze wereld te bieden heeft, door Zijn Zoon Jezus heeft God ons een belofte gegeven die nooit, nooit uitdooft.
Vraag God om je te helpen nieuwe hoop te vinden bij de drie thema's die deze week worden behandeld:

God heeft een geweldig plan met jouw leven.

“… want de HEERE, de God van de legermachten, was met hem.” – 2 Samuël 5:10
In de verzen van vandaag lezen we van de zalving van David tot koning en het feit dat God met hem was. Dit was geen normale toestand. Vanaf het begin had God al een geweldig plan met David. Van een jonge herdersjongen tot gezalfde van Israël, God nam het onwaarschijnlijke en plaatste hem op de meest belangrijke plek van het koninkrijk, inclusief de lijn naar een Koninkrijk dat eeuwig is. Voelt het alsof je over het hoofd gezien wordt en je vastzit in die weide? Blijf zaadjes van het Koninkrijk planten daar waar God jou heeft geplaatst. God is met je. Gods plan met jouw leven overtreft alles wat deze wereld je te bieden heeft, zelfs wanneer dat nu nog niet logisch lijkt. Houd hoop... Hij weet wat Hij doet.

God houdt Zich aan Zijn beloftes.

“Uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig vaststaan, uw troon zal voor eeuwig zeker zijn.” – 2 Samuël 7:16
In 2 Samuel 5 wordt verteld dat David veertig jaar over Israël regeerde en slechts twee hoofdstukken later belooft de Heere dat Davids troon voor eeuwig is. Uit het geheel van de Bijbel weten we dat David niet voor eeuwig leeft en dat de belofte ver voorbij de imperfecte koningen die volgden gaat. Maar waar voor eeuwig in gevaar was, had God een uitweg. Een kind, geboren uit een maagd, zou de noodzaak van een rechtvaardig zoon van David op de troon vervullen. Zijn naam was Jezus, en Zijn Koninkrijk zou nooit eindigen. 

God heeft een eeuwig erfdeel gegeven.

“… Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God.” – Efeze 2:19
Wanneer was de laatste keer dat jij dacht aan het feit dat jij als kind van God erfgenaam bent van de grootste erfenis van het hele universum?! Wat we nastreven op aarde komt niet eens in de buurt van wat het onze is in Christus: de wereld en alles wat daarin is (1 Kor. 3:21-23), en het eeuwige leven met Christus als onze beloning. Opdat wij niet ontmoedigd raken door het lange wachten, overweeg deze uitdaging van John Newton: “Stel je voor dat een man naar New York ging om bezit te nemen van een groot landgoed, en zijn wagen zou een kilometer voor de stad stukgaan, waardoor hij de rest van de weg moest lopen; we zouden hem een dwaas vinden wanneer we hem de laatste kilometer zouden zien afleggen, snikkend en met trillende handen. ‘Mijn wagen is stuk! Mijn wagen is stuk!'”  In deze wereld hebben we zorgen, maar laten we leven in grote hoop als we wachten op die Dag! 
In de geslachtslijn van David was er een Koning geboren met een belangrijk doel: een Koninkrijk vestigen dat niet van deze wereld is. Deze Koning is voor jou. Deze Koning is machtig genoeg om te redden, en Hij is al jouw vertrouwen en geloof waard!
Oh Vader, wilt U onze ogen afhouden van alle valstrikken en teleurstellingen van deze wereld en ons helpen bezit te krijgen van alles wat U ons gegeven heeft door Uw Zoon Jezus? God, help ons te leven, écht te leven, als kinderen van de Koning.
*Om over te praten: Hoe kan jij zaadjes van het Koninkrijk planten daar waar God jou vandaag heeft geplaatst?
Aan Zijn voeten,

Whitney signatureWeek 2 Uitdaging: Lees Mattheüs 1 om David in de lijn van Christus te plaatsen. *Bonus: Schrijf de hele lijst van namen genoemd in dit hoofdstuk (van Abraham tot Jezus) in je studieboekje.

Reacties