Doorgaan naar hoofdcontent

Week 1: als jij niet de eerste keus bent...Vandaag begint week 1 van onze studie over David. Laten we er samen voor gaan!

David wist het een en ander over overgeslagen worden. 

Van wat we lezen vandaag in 1 Samuël 16:1-12, zien we dat Davids eigen vader hem niet echt hoog had zitten: hij liet David niet in de rij staan van zijn zonen toen hij hen presenteerde aan de profeet Samuël. Hoe zou jij je voelen als een superbelangrijk iemand langskwam bij je huis en je vader je niet eens uitnodigde om aan te sluiten bij de rest van de familie?

Ja, David kende de pijn van overgeslagen worden. 

Overgeslagen omdat hij ondergekwalificeerd was – dat dacht zijn vader tenminste – omdat hij niet de eerstgeborene was maar meer de laatstgeborene. 

Overgeslagen omdat hij er niet geschikt uitzag. Er waren anderen die veel geschikter leken voor de baan. Zelfs de profeet Samuël werd misleid op basis van het uiterlijk van alle zonen en nam aan dat degene die God uit had gekozen er op een bepaalde manier uitzag. 

Die dag leerde God Isaï en Samuël, en ook ons, een ernorm belangrijke les. We lezen daarover in 1 Samuël 16:7. 

“Maar de Heer zei tegen Samuël, ‘Kijk niet naar zijn uiterlijke verschijning en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want ik heb hem verworpen. De Heer kijkt niet naar de dingen waar de mens naar kijkt. De mens kijkt naar de buitenkant, maar de HEER kijkt naar het hart.’ ” 

Zou het een idee zijn om dit op een stuk papier schrijven en het op je spiegel plakken zodat je het elke mogen kunt lezen? 

“De mens kijkt naar de buitenkant, maar de HEER kijkt naar het hart.”

Vanuit een werelds perspectief is een weiland met stinkende wel de laatste plek waar iemand zou willen werken. Maar…. die woede en die schapen. Zij hadden een hemels doel. God gebruikte het verborgene, het laagste van het laagste, het onopgemerkte, en het onaanzienlijke om Zijn toekomstige koning te vormen en kneden. 

David leerde op dat grasland onschatbare vaardigheden bij het zorgen voor die hulpeloze schapen. 

”Van achter de zogende schapen deed Hij hem komen om te weiden Jakob, Zijn volk, en Israël, Zijn eigendom. Hij heeft hen geweid met een oprecht hart en hen geleid met zeer bekwame hand.” – Psalm 78:71-72

God had een groter en meer liefdevol doel voor David daar in die weide. Hij zorgde voor zijn toekomstige koning – een die zou weten hoe hij een machtige strijder moest zijn en hoe hij een beschermer van kleine, onschuldige schapen moest zijn. God ontwikkelde in David een zacht hart. 

In onze verzen van vandaag zie ik twee lessen die God ons liefdevol leert:
1.     We moeten geen goedkeuring zoeken van mensen maar van God.  Anderen met meer autoriteit of zelfs mensen uit onze eigen familie mogen ons dan niet zien als waardig of waardevol… God doet dat wel. Hij kent onze harten, hij ziet wat echt belangrijk is en dat is het enige wat ertoe doet. 
2.     Veracht een bescheiden begin niet. Veel van Gods grootste getuigenissen komen van mensen die een vergelijkbare achtergrond hebben.

Lieve vriendin, jij – net als ik – bent misschien niet altijd iemands eerste keus, maar laat me je bemoedigen vandaag. Het maakt echt niet uit welke waarde we volgens anderen hebben. Jezus dacht dat wij het waard waren om voor te sterven, dus ging Hij liefdevol naar het kruis in onze plaats.

Jij bent gewild.

Jij bent waardevol.

Jij bent geliefd. 

Omarm het grasland waar God je nu geplaatst heeft. Leer zoveel als je kunt waar Hij je heeft geplaatst. Je weet nooit hoe God de vaardigheden die je leert zal gebruiken voor geweldige eeuwige doeleinden!

Heb God groots lief!


Reacties