Doorgaan naar hoofdcontent

David - week 3 dinsdag - overdenkingLezen: 2 Samuël 12:1-17
SOAP: 2 Samuël 12:16-17

David was een gepassioneerde man die fouten maakte. Hij vergat om zijn hart en ogen te beschermen en viel in zonde. Toen de profeet Nathan hem een spiegel voorhield, erkende hij dat hij gezondigd had en had hij berouw. Hij schreeuwde het uit naar God en vroeg of zijn zoon, die Bathseba had gebaard, gespaard mocht worden. Hij keerde terug tot de Heer met een berouwvol hart en doorstond de moeilijke consequenties die zijn domme keuzes hadden opgeleverd.

Onze reactie op de kastijding van God moet overgave zijn. Zoals David moeten we op onze knieën gaan voor God en Hem smeken om Zijn genade. Het is zo gemakkelijk om onbewogen en koud te reageren op onze eigen behoefte aan een Redder als we niet constant ons hart onderzoeken in het licht van Gods Woord.

Vader, dank U voor Uw liefde en vergeving. Maak onze harten zacht voor de waarheid en maak ons nederig zodat we makkelijk terugkeren en berouw hebben. Laat ons U vandaag aanbidden met onze gedachten en daden. Amen.

Reacties