Doorgaan naar hoofdcontent

David - week 2 woensdag - overdenkingLezen: Johannes 18:33-37
SOAP: Johannes 18:36

Jezus is onze Koning, maar de arrogante religieuze leiders uit Zijn tijd begrepen Zijn koninkrijk niet. Zij verwachtten dat Hij brute, politieke kracht zou uitoefenen die hen zou bevrijden van de Romeinse overheersing. Maar, Christus kwam naar de aarde, gezonden door de Vader, om zondaars vrij te maken. Zijn eeuwige Koninkrijk is niet gebonden door tijd en ruimte. Hij regeert in de harten van degenen die hun leven aan Hem overgeven.

Regeert Christus in jouw hart vandaag? Heb je je volledig overgegeven aan Zijn leiding? In plaats van onze eigen weg te gaan en ons eigen gelijk te halen, worden we opgeroepen om elkaar lief te hebben en vrede na te jagen.

Vader, help ons om onze zwaarden neer te leggen en onze strijd te staken en onze harten volledig over te geven aan U. Verlos ons van onze trots en help ons om nederig te dienen in Uw Koninkrijk. Amen.

Reacties