Doorgaan naar hoofdcontent

David - week 2 maandag - overdenking


Lezen: 2 Samuël 5:1-5, 9-12
SOAP: 2 Samuël 5:10

David is eindelijk koning over Israël, maar hij weet heel goed dat het niet dankzij mensen is dat hij nu deze positie heeft. God heeft hem op de troon geplaatst en Davids taak is om de Koning der Koningen te dienen en Zijn mensen te beschermen. God is de soevereine Heerser over alles wat leeft en David was gezegend als koning omdat hij onder Gods autoriteit viel.

Het verhaal van David helpt ons herinneren dat wij niet hier op aarde zijn om te bouwen aan ons eigen koninkrijk. We zijn als rentmeesters geplaatst hier op aarde om God de eer te geven. We moeten op Gods kracht en wijsheid vertrouwen om de taken die Hij ons gegeven heeft te volbrengen. Wij dragen Zijn naam en we mogen gaan in het volle vertrouwen dat niets Gods Koninkrijk kan dwarsbomen.Heer, want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. We zijn compleet van U afhankelijk, ook vandaag. Geef toch dat we het zoeken om U te dienen en niet om mensen een plezier te doen. Amen. 

Reacties