Doorgaan naar hoofdcontent

David - week 1 vrijdag - overdenking
Lezen: Psalm 100
SOAP: Psalm 100:3

De Psalmist moedigt ons aan om ons te verblijden over het feit dat we dicht bij onze Herder mogen zijn. Als Zijn schapen mogen we rekenen op de zegeningen van Zijn nabijheid, Zijn liefdevolle en overvloedige zorg en Zijn bescherming. Onze harten moeten overstromen van dankzegging als we eraan denken hoeveel God voor ons gedaan heeft. Laten we vandaag heel dicht bij Hem komen en drinken van Zijn fontein van genade. Wat een geschenk!

Elke dag moeten we ervoor kiezen om heel dichtbij Hem te zijn, Hem te volgen en naar Zijn stem te luisteren. In ons eentje zijn we een gemakkelijke prooi voor de vijand. Dwaal niet alleen af maar blijf in die veilige weide die God voor Zijn kinderen klaar heeft gemaakt. De veiligste plaats op aarde is heel dicht bij Hem. Volledige vreugde komt van het aanbidden van je Herder en van het onderwerpen aan Zijn wegen. Hoe richt jij je vandaag op Hem? Hoe kies jij voor een leven vol van dankbaarheid dat Hem eer geeft?


Heer, dank U dat U ons omgeeft met Uw zorg en dat U alles geeft wat we vandaag nodig hebben. Help ons om  elke dag van ons leven dicht achter U aan te gaan. Amen. 

Reacties