Doorgaan naar hoofdcontent

David - week 1 dinsdag - overdenking
Lezen: 1 Samuël 17:12-15, 32-37
SOAP: 1 Samuël 17:14-15

David leerde op God te vertrouwen terwijl hij zijn schapen weidde. Omdat God hem steeds trouw was bij het verslaan van de leeuwen en beren in het veld, twijfelde David geen moment dat God hem ook nu zou helpen om die reus op het slagveld te verslaan. David begreep dat de kracht om de vijand te verslaan niet zijn eigen vermogen zou zijn, maar dat het Gods werk zou zijn. Zijn taak was om God nederig te gehoorzamen en trouw te blijven aan zijn taak. Of hij nou op zijn schapen paste, voor zijn vader taken vervulde of een reus tegemoet zou treden, Davids verlangen was om God te behagen, niet om toegejuicht te worden.

Op dit moment voel je je misschien onbelangrijk als je met de ogen van de wereld kijkt, maar God ziet een bereid hart. Gewone daden van gehoorzaamheid zoals die van David kunnen een buitengewoon verschil maken. Als we ervoor kiezen om God te vertrouwen en Hem te gehoorzamen in kleine dingen, zal God Zich verheugen over onze offers en vaak zegent Hij onze inspanning en vermenigvuldigt Hij het effect. 

Heer, help ons om als een herder te zijn, of het veld nu klein of groot is. Laat het verlangen van ons hart zijn om U te behagen. Amen.

Reacties