Doorgaan naar hoofdcontent

Week drie: trots, populariteit en zelfingenomenheid

Trots, Populariteit en Zelfingenomenheid

Beter een arme maar wijze jongeman, dan een oude maar dwaze koning die van geen waarschuwing meer wil weten. Ja, iemand komt uit de gevangenis om koning te worden, terwijl iemand die in zijn koninkrijk is geboren, verarmt. Ik zag al de levenden onder de zon omgaan met de jongeman, de tweede, die voor hem in de plaats kwam. Er komt geen einde aan al het volk, aan allen die er vóór hen waren. Ook zullen zij die later komen, zich niet over hem verblijden. Ja, ook dat is vluchtig en najagen van wind. (Prediker 4:13-16)Ik kijk naar mijn kinderen en moet onwillekeurig glimlachen om God’s creativiteit.

Een huis.

Twee paar dezelfde genen.

Vier verschillende persoonlijkheden.

Ik heb een nieuwsgierige wetenschapper die het leuk vind om te leren, dingen te ontwerpen en houdt van één-op-één vriendschappen. Dan is er de energievolle, altijd-in-beweging atleet: iemand die graag mensen om zich heen heeft en degene die geweldig kan dansen. Eén heeft een liefdevol hart: een perfectionist die steeds bewogen raakt door de noden in deze wereld en het moeilijke maar gezegende verlangen heeft om goed te doen. En dat meisje. Wie kan die hilarische, springerige meid vergeten die briefjes schrijft hoeveel ze van haar familie houdt en van Jezus, en door de genade van God, leert ze om die leiderschapskwaliteiten in te zetten voor het goede.

Kan ik eerlijk zijn?

Als ouder is het verleidelijk om grootse doelen te stellen voor ons gezin. Ik vind dat moeilijk om toe te geven, maar dat maakt het niet minder waar. Ik zou zo graag willen zien dat ze hun persoonlijke talenten zouden ontwikkelen, want ondanks hun tekortkomingen hebben ze enorme potentie. Ik hou er van om doelen te stellen, ik ben diep betrokken bij mijn kinderen in mijn rol als moeder en de wereld roept wanneer het maar kan dat je het met populariteit, positie en goede voorzieningen als onderwijs ver kunt schoppen in het leven. In een cultuur waar we wel duizend manieren hebben om succes te meten, moet ik echt goed opletten dat ik mijn kinderen niet opvoedt tot op zichzelf gerichte mensen of dat ik die doelen, die op zichzelf niet verkeerd zijn, als het hoogste goed aan  hen meegeef. Deze dingen komen toch echt tekort  aan de diepte van Gods plannen met hun leven.

Voor ons die in Christus zijn draait het leven om iets wat veel groter is. Heel veel groter.

Onze persoonlijkheid, sterke punten, doelen, zin en invloed zijn niet het probleem. Dat zijn wij zelf. God heeft elk van ons gemaakt met onze eigen unieke gaven en talenten omdat Hij met ons allemaal een eigen bijzonder plan heeft, dat is iets fantastisch. Maar wanneer we onze, van Hem gekregen, gaven en talenten gaan gebruiken om onze eigen doelen te bereiken in plaats van dat we ze inzetten in Gods koninkrijk, dan zijn we aan het bouwen aan ons eigen koninkrijkje en zijn we niet bezig om Christus groot te maken maar onszelf. Dan zijn we op weg naar ijdelheid en jagen we slechts de wind na.

Hmm, ijdelheid, daar zijn we weer…

Heb je wel eens gehoord dat als de Bijbel iets maar blijft herhalen het extra belangrijk is en dat je maar beter goed kan luisteren naar wat God er mee wil zeggen? Als je ziet hoe vaak het woord ijdelheid wel niet voorkomt leek het me wel een goed idee om eens wat dieper te duiken in de betekenis van Salomo’s favoriete woord. Check deze twee definities van het woord “ijdelheid” maar eens:


http://www.woorden-boek.nl/logo.png

ijdel:
` ijdel
bijvoeglijk naamwoord en bijwoord

1
ledig, onnut, onbeduidend;
2
vruchteloos, doelloos: ijdele hoop ; alle pogingen bleven ijdel ;
3
met zichzelf ingenomen; zeer op zijn uiterlijk gesteld; vatbaar voor vleierij
ijdel:
vol van zelfbewondering


Kijk nou, zelfs het woordenboek snapt het. Naast ledig betekend het ook ‘met zichzelf ingenomen, vol van zelfbewondering’. Het leidt tot niets, het is doelloos.

Kun je het volgen? Het probleem hier is niet iemand ander of iets anders, maar het komt uit onszelf.

Vol zijn van zelfbewondering en met onszelf ingenomen zijn – dat waarvan we dachten dat het ons eigen waarde zou geven – dat is ledig, vruchteloos, doelloos, onbeduidend. Bijzonder hoe die twee betekenissen zo op elkaar ingespeeld zijn en met elkaar verweven.

Hoe vechten we dan tegen de verleiding om zelfingenomen, trots en populair te willen zijn?

We kunnen ons richten op de lessen die de Here Jezus ons leert in Mattheüs 5, waar Hij ons een zinvol leven laat zien…

Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.

Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden.

Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.

Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.


Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden.

Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.

Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden.

Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.

Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt,  omwille van Mij.

Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn.

Zalig zijn zij die rijk zijn en populair? In God’s wereld is het tegenovergestelde waar. We kunnen nog zo hard ons best doen, maar in ons eigen koninkrijk blijft uiteindelijk niks overeind. Maar zalig zijn zij die de diepte van God’s genade kennen, eraan vasthouden met alles wat in ze is, en nederig hun leven leiden in dienst van Jezus en Zijn koninkrijk.

Zij zullen verzadigd zijn.

Zij zullen God zien.

Van hen  is het koninkrijk der hemelen.

En dat koninkrijk zal nooit vergaan, nooit…

Laten we doorpraten: Wat voor onbelangrijks jaag jij na in het leven en door welke zaligspreking uit Mattheüs 5 moet daarvoor in de plaats komen?

Aan Zijn voeten,

WhitneyReacties