Doorgaan naar hoofdcontent

Week drie: God ziet alles, een gebalanceerd leven leiden

God ziet alles: een gebalanceerd leven leiden

Opnieuw zag ik al de onderdrukking die er onder de zon plaatsvindt. En zie, de tranen van de onderdrukten; zij hadden echter geen trooster. Aan de kant van hun onderdrukkers was macht, zij daarentegen hadden geen trooster. Daarom prees ik de doden, die al gestorven waren, boven de levenden, omdat die nog steeds in leven zijn. Beter af dan die beiden is wie er nog nooit is geweest, die niet gezien heeft het kwaaddoen dat er onder de zon plaatsvindt. Verder zag ik van al het zwoegen en alle bekwaamheid bij het werk, dat het iemand afgunst oplevert van zijn naaste. Ook dat is vluchtig en najagen van wind. De dwaas vouwt zijn handen samen en eet zijn eigen vlees. Een hand vol rust is beter dan beide vuisten vol zwoegen en najagen van wind. (Prediker 4:1-6)Er is niks nieuws onder de zon. Salomo deelt niet alleen deze waarheid, hij gaat verder en geeft ons voorbeelden. We zullen zien hoeveel overeenkomsten er zijn tussen de wereld waarin hij leefde en de wereld waarin wij vandaag de dag leven.

Onrecht is overal

We zien het onrecht en de onderdrukking in onze wereld elke dag als we het nieuws aanzetten, de nieuwswebsite bekijken of een krant openslaan. We leven in een wereld die vol is van onderdrukking, corruptie en onrecht… en het maakt onze harten verlangend naar de hemel.

Zoals wij, wanhoopt Salomo ook over de onderdrukking die hij ziet in zijn wereld. Als hij om zich heen keek, zag hij het onrecht op elke hoek van de straat. Onschuldige mensen werden onderdrukt met niemand die naar hen omkeek, en zijn hart deed pijn terwijl zij huilden. Zijn reactie op de realiteit was dat het beter zou zijn om niet geboren te worden dan om dit kwaad te moeten aanzien (vers 3).

Maar herinner je wat we vorige week geleerd hebben, er is een tijd en een seizoen voor alles in dit leven (3:1). We hoeven niet met Salomo mee te doen in het zeggen dat dood of helemaal niet geboren worden beter is dan het zien of meemaken van onderdrukking. Want wij mogen weten dat, op Zijn tijd, gerechtigheid zál komen.

Recht en gerechtigheid is een zekerheid die we mogen hebben (Hand. 17:30-31)

Dus ondanks dat ons rechtssysteem ons tekort zal schieten, of ondanks dat mensen in ons leven die de macht hebben om te helpen en dat niet doen, we hoeven de hoop niet te verliezen. Want we mogen weten dat recht en gerechtigheid niet in ons rechtssysteem gebracht zal worden, maar door onze Hoogste Rechter: Jezus Christus.

En zoals God het onrecht zag waar Salomo over spreekt in Prediker, zo ziet God ook het onrecht in onze wereld.

God draait zich niet weg voor de pijn, het hartzeer en het onrecht in deze wereld. En Hij keert zich ook niet van die dingen in jouw leven af.

God ziet het, Hij weet het.

Dus in plaats van boos worden, recht willen zoeken of verdrietig en depressief te worden, mogen we op God vertrouwen. Hij zal alle dingen goed maken in Zijn tijd (3:11).

De twee extremen: de workaholic en de luiwammes

Als hij verder kijkt dan de onderdrukking die hij zag, dan zet Salomo zijn aandacht op degenen die werken in zijn land. En hij zag twee tegenovergestelde houdingen namelijk degenen die wij workaholics zouden noemen en de luiwammesen die niks uitvoeren. Beiden waren verkeerd bezig met hun werk.

De workaholic wil meer hebben, meer doen, meer zijn en meer bereiken dan de anderen. Succes, aanzien en geld zijn zijn drijfveer om maar door te gaan, grenzen te overschrijden en daarbij vele malen zichzelf en anderen van wie ze houden pijn doen in het proces. Dit is volgens Salomo zinloos.

De luiwammes is het tegenovergestelde, maar de schade kan hetzelfde zijn. Waar de eerste persoon te hard en teveel werkt, slaat deze de handen in elkaar en dit wordt zijn ondergang. Hij of zij werkt niet hard, heeft geen ambitie of visie en zijn/haar familie lijdt eronder.

Beide extremen zijn verkeerd. Beiden focussen op zichzelf… en niet op God.

Een hand vol rust is beter dan beide vuisten vol zwoegen en najagen van wind. (Prediker 4:6)

Er kan een balans zijn tussen deze twee maar alleen als we werken voor God. Onze liefde voor God moet onze motivatie zijn om te werken.

Als we werken, moet ons verlangen zijn om Hem te eren… en niet onszelf. Als iemand zijn werk zinloos vind en de tijd, opoffering en moeite het niet waard acht… als God de focus is van ons werk en we doen het uit liefde voor Hem… dan is het de investering meer dan waard.

Als we God liefhebben door ons werk, zal de motivatie voor ons werk ook veranderen. In plaats van dat we mooie dingen maken/neerzetten om onszelf aanzien en eer te geven, maken we mooie dingen of doen we mooie dingen die Hem eer zullen geven. We genieten ervan om Zijn Naam groot te maken, meer dan die van onszelf. Hij is onze focus, en we verblijden ons erin als we andere mensen kunnen helpen, dienen of hen kunnen wijzen op onze Verlosser door het werk van onze handen, onze tijd en onze talenten.

Als we van God onze focus maken, dan verandert onze prioriteit. De dingen van deze wereld worden minder belangrijk en de relaties in ons leven worden belangrijker. We gaan ons best doen, niet voor onszelf, maar voor God.

Maar we realiseren ons ook dat God uiteindelijk de macht heeft, dus doen we ons deel en verwachten van God dat Hij Zijn werk doet. We werken hard, maar niet ten koste van onze families en relaties. We moeten ook ervoor zorgen dat we de tijd nemen om te genieten van de tijd, familie en vrienden die God ons zo liefdevol gegeven heeft. Waarmee Hij ons gezegend heeft.

We geven God de eer als we de tijd nemen om te genieten van het leven en de dingen die Hij ons gegeven heeft.

Oh vriendin, ondanks dat wat Salomo gezegd heeft, onze levens en hoe we het leven is van belang! Besteed je dagen goed! Focus op God, heb Hem lief en maak het tot de focus van alle dingen die je doet. Houd van degenen die Hij in je leven geplaatst heeft en geef Hem de eer in alle dingen. En onthoud, God ziet jou! Hij ziet alles wat gebeurt in deze wereld, en bedenk dat recht zal zegevieren. Houd goede moed, en vertrouw op Hem. Tot Hij terugkomt, leer van het leven van Salomo en maak God tot je focus… dan kan je niet mis gaan.


Laten we doorpraten: Is er iets in jouw leven wat uit balans is, en welke stappen kun je nemen deze week om dat gebied van je leven terug te brengen naar God?

Reacties