Doorgaan naar hoofdcontent

Week drie: De eeuw in hun harten

Week 3: De eeuw in hun harten


Welk voordeel heeft hij die werkt, van datgene waarvoor hij zwoegt? Ik heb gezien welke bezigheid God de mensenkinderen gegeven heeft om zich daarmee te vermoeien. Hij heeft alles op zijn tijd mooi gemaakt. Ook heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat de mens het werk dat God gedaan heeft, van het begin tot het eind kan doorgronden. Ik heb gemerkt dat er voor hen niets beter is dan zich te verblijden en het goede te doen in hun leven, ja ook, dat ieder mens eet en drinkt en het goede geniet van al zijn zwoegen. Dat is een gave van God. Ik weet dat alles wat God doet, voor eeuwig blijft; niets is eraan toe te voegen, niets ervan af te doen, en God doet het opdat men vreest voor Zijn aangezicht. Wat er is, was er al, en wat er zijn zal, is er al geweest. God zoekt wat voorbijgegaan is. (Prediker 3:9-15)Vriendinnen, ontdek samen met mij wat God in ons hart gelegd heeft.

Ik hou van die zin ‘de eeuw in hun hart gelegd’. Ik ben geroepen naar meer dan wat hier op aarde te vinden is (vers 11).

Hoe C.S. Lewis het verwoord vind ik erg mooi. Hij zegt dit: “Als we in onszelf een verlangen vinden wat door niks in deze wereld bevredigd kan worden, dan is het meest voor de hand liggende antwoord dat we voor een andere wereld gemaakt zijn.”

Ja! Ja! Ja!

Dit spreekt tot mijn hart, ik voel dat er een diep verlangen is naar iets… méér.

Salomo heeft ons dat tot nu toe ook steeds geprobeerd te vertellen in het boek Prediker, ja toch?! Hij zoekt naar meer en niks dat hij tot nu toe vind kan hem ook maar enige bevrediging geven.

Maar hoewel ik van die zin ‘de eeuw in hun hart’ houd, is er ook een hoop voor het hier en nu – voor het stukje ‘we zijn er nog niet’? Als we verder kijken in deze verzen dan vinden we het antwoord – en volmondig ja. Ja, we zullen het verlangen naar dat eeuwige leven in de hemel blijven ervaren, wat ons beloofd dat er geen lijden en geen pijn meer zal zijn maar een diep vervullen – maar er is een grote God die ons hart kan vullen in het hier en nu.

We worden eraan herinnerd dat God heilig is en alles goed gemaakt heeft op zijn tijd. (vers 11)

Zijn wegen zijn voor altijd en eeuwig, en Zijn plan stijgt boven onze tijd uit. (vers 14)

En de mens kan genieten van de grote gaven die God gegeven heeft want ze zijn tenslotte door Hem gegeven. (vers 13)

Hoe ervaren we dit dan praktisch in ons dagelijks leven? Hoe kunnen we dat wat we geleerd en gelezen hebben en het toepassen op ons nu?

1.       We prijzen God voor Zijn heiligheid. We moeten actief onze ogen richten op Hem en af van onszelf en onze omstandigheden (en geklaag) omdat we vertrouwen op Zijn plan. We begrijpen het misschien niet, maar eenvoudig weten dat Hij buiten de tijd staat en buiten ons leven en onze zorgen, kan ons een rust geven die we niet begrijpen.
2.      We danken Hem voor wat Hij doet in ons leven en in het bijzonder voor de tijden dat we zoeken en proberen om iets te vinden wat ons vervulling geeft en dat steeds niet lukt. We danken Hem voor die tijden want ze zijn een gave. We realiseren ons in ons zoeken dat het enige wat ons werkelijke vervulling geeft God zelf is. Er is niks anders wat dat verlangen vervult. Alleen Hij.
3.      We erkennen de gaven en zegeningen die Hij ons heeft gegeven. We kijken niet om ons heen naar de gaven en zegeningen die we graag hadden gehad – we kijken naar dat wat Hij ons heeft gegeven en kiezen ervoor dat dat genoeg is.

Vader God, we danken U vandaag voor Uw Woord wat levend is. We danken U voor hoe U tot ons spreekt als we stukje bij beetje door Uw Woord spitten. We danken U voor Uw waarheid die U tot ons spreekt door Uw Woord. Dank U voor Uw eeuwige plan, voor wat U doet in ons leven en voor de gaven en zegeningen die U aan een ieder van ons geeft. Dank U dat U de eeuw in ons hart heeft gelegd en onze zielen vervult. We houden van U Heer. Amen

Laten we doorpraten: Hoe is het met jou? Deel met ons wat je leert vandaag!

Met liefde uit Oeganda,


Joy

Reacties