Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Leven vanuit overwinning: introductie

Een mens lijdt vaak het meest, door het lijden dat ze vreest. Toen ik jonger was, snapte ik niet zo goed wat mensen bedoelden met deze uitspraak, maar nu ik volwassen ben, snap ik het heel goed. Soms is het zo makkelijk om ‘wat nou als…’ te denken. Door dat te denken laat ik angst toe in mijn hart en vergeet ik om op God te vertrouwen. Als ik dat doe, leef ik niet voluit, maar sta ik in de overlevingsstand. Herkenbaar? We hebben een erfenis gekregen vanChristus en niemand kan die van ons afnemen. Er is ons beloofd dat we voluit mogen leven, maar dat doen we niet. Waarom? Omdat we er niet bij stilstaan dat we vanuit de overwinning een strijd voeren die ‘leven’ heet. Het boek Jozua laat ons zien hoe belangrijk het is om Gods beloftes in gedachten te houden en om God te vertrouwen bij alles wat Hij ons te doen geeft. Jozua laat ons zien hoe je kunt leven vanuit overwinning.  Als Mozes sterft vlak voordat het volk Israël de Jordaan oversteekt, krijgt Jozua de taak om het volk naar het beloof…
Recente posts

Toerusten om vrouwen te helpen Gods Woord te kennen

Toerusten van Vrouwen om Gods Woord te Kennen 
Inspireren | Bemoedigen | Toerusten
Vandaag is deel DRIE van onze missie. Love God Greatly bestaat voor het:
|TOERUSTEN| van vrouwen om te groeien in hun geloof, zodat zij gebruikt kunnen worden om anderen tot Christus te brengen. 
Ook al zijn we online met elkaar verbonden, toch voelen we ons als Love God Greatly verbonden met elkaar als een echte familie. We zijn een familie! En een familie is trouw aan elkaar! 
Als je je hebt geregistreerd als Groepsleidster (Facilitator) van Love God Greatly word je opgenomen in een grote familie en ons team werkt hard om te zorgen dat jij alle materialen en steun krijgt die je nodig hebt om een groep te leiden en je vol vertrouwen op God te wijzen. 
We zijn vol vuur voor onze familie en de missie waar we samen voor strijden. We willen onze groepsleidsters TOERUSTEN zodat zij op hun beurt vrouwen kunnen TOERUSTEN om dichter naar God toe te groeien door Zijn Woord te bestuderen en anderen voor Christus kunne…

Onze 'Leven vanuit overwinning' materialen zijn beschikbaar!

Ohhhh, vrienden!

We beginnen onze 'Leven vanuit overwinning' bijbelstudie MAANDAG 17 juni en we zijn zo enthousiast! Nu is de tijd om uit te reiken naar je vriendinnen, buren, collega's en zussen in de kerk en nodig hen uit om onze 'Leven vanuit overwinning' studie met jou te doen de komende 6 weken! Ons online Bijbelstudie format is super makkelijk voor elke vrouw om in haar drukke schema te passen vanwege de grote flexibiliteit! Je kan de studies doen als het jou uitkomt, 's ochtends, 's middags of 's avonds!  Graaf dieper tijdens deze Bijbelstudie en gebruik onze 'Leven vanuit overwinning' studiematerialen:  Zoals altijd kan je de studiematerialen GRATIS downloaden door naar de website gaan onder de Bible Studies tab op onze website. Selecteer Walking in Victoryom de studiegids te downloaden en overweeg om een donatie te doen om te helpen deze geweldige materialen te maken!Helaas is het momenteel (nog) niet mogelijk de studiegids te bestellen vi…

Wat is de rol van een groepsleidster?

Drie heel bewust gekozen woorden die onze missie hier drijven bij Love God Greatly...
Inspireren | Bemoedigen | Toerusten
Deze week zullen er blogjes verschijnen over deze drie woorden, en jij bent uitgenodigd! Of je nu al even meeloopt met deze studies of dat je nieuw bent bij LGG, we willen de tijd nemen voor onze nieuwe online Bijbelstudie begint om de passie achter onze missie te delen. Maar ook om JOU uit te nodigen om een gemeenschap om je heen te vormen door een groep te leiden voor onze volgende studie in Gods Woord met bijzondere vrouwen in je leven.
Twee dagen geleden, spraken we over onze missie om vrouwen te INSPIREREN om Gods Woord tot een prioriteit te maken in hun dagelijks leven en we hebben je gevraagd om in gebed te gaan om te overwegen een LGG Groepsleidster te worden! ______________________________ Vandaag focussen we op Deel TWEE van onze missie. Love God Greatly bestaat om:
|BEMOEDIGEN| van vrouwen in hun dagelijkse wandel met God door online gemeenschap en persoonlijk…

Onze nieuwe studie over Jozua: Leven vanuit overwinning!

Op maandag 17 juni start onze nieuwe studie over het boek Jozua. Doe je mee? 


Leven vanuit overwinning
Een studie over Jozua
“Jozua 21:43 Zo gaf de HEERE aan Israël heel het land dat Hij gezworen had hun vaderen te geven. Zij namen het in bezit en woonden erin.”
Een mens lijdt vaak het meest, door het lijden dat ze vreest. Toen ik jonger was, snapte ik niet zo goed wat mensen bedoelden met deze uitspraak, maar nu ik volwassen ben, snap ik het heel goed. Soms is het zo makkelijk om ‘wat nou als…’ te denken. Door dat te denken laat ik angst toe in mijn hart en vergeet ik om op God te vertrouwen. Als ik dat doe, leef ik niet voluit, maar sta ik in de overlevingsstand. Herkenbaar?
Wij hebben een erfenis gekregen van Christus die niemand ons af kan nemen, maar we leven niet altijd vanuit die geweldige erfenis. Waarom? Omdat we er niet bij stilstaan dat we een strijd voeren die ‘leven’ heet vanuit de overwinning. 
Sta je er wel eens bij stil hoe makkelijk het is om ‘wat nou als…’ te denken? Door …

Nodig je vriendinnen uit & start je eigen Love God Greatly groep!

Drie heel bewust gekozen woorden die onze missie hier drijven bij Love God Greatly...
Inspireren | Bemoedigen | Toerusten
Deze week zullen er blogjes verschijnen over deze drie woorden, en jij bent uitgenodigd! Of je nu al even meeloopt met deze studies of dat je nieuw bent bij LGG, we willen de tijd nemen voor onze nieuwe online Bijbelstudie begint om de passie achter onze missie te delen. Maar ook om JOU uit te nodigen om een gemeenschap om je heen te vormen door een groep te leiden voor onze volgende studie in Gods Woord met bijzondere vrouwen in je leven. ______________________________ Vandaag focussen we op het eerste deel van onze missie. Love God Greatly bestaat zodat we...
[INSPIREREN] van vrouwen om Gods Woord tot prioriteit te maken in hun dagelijks leven door onze bijbelstudiematerialen. 
Want laten we eerlijk zijn - met alle verantwoordelijkheid die we hebben als vrouwen met alles wat in de wereld om ons heen gebeurd, hebben we het INSPIREREN nodig om Gods Woord tot prioriteit i…

Hier zijn we dan

“Nou, hier zijn we dan…” Met deze woorden opende Dave Garroway, de eerste presentator van de Today Show op NBC, de allereerste uitzending op 14 januari 1952.
In deze woorden lag toen een gretige verwachting van al het goede verscholen, maar wanneer ik vandaag de dag naar het nieuws kijk, hoor ik diezelfde woorden in gedachten met een hele andere betekenis.
Hier zijn we dan. Gepolariseerd, verdeeld, gewelddadig, onverschillig. God is aan de kant gezet. Onze leiders kennen geen christelijke discipline of volwassenheid en de Bijbel wordt niet langer gezien als richtlijn bij het maken van wetten en culturele normen.
Hier zijn we dan. De wereld is een puinhoop – en dat weten we. Wij leven in een andere tijd, maar toch erg vergelijkbaar met de situatie die Micha ons in zijn geschriften beschrijft. Door het boek Micha heen is de spanning duidelijk voelbaar tussen aan de ene kant Gods aanstaande, heilige toorn en aan de andere kant Zijn uiteindelijke genadige vergeving.
De Bijbelverzen van van…