Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit februari, 2020 weergeven

Samen printen studiegids Hij is opgestaan!

Wie schrijft die blijft...Als je houdt van het opschrijven van je gedachten, waar en wanneer je maar wilt, dan wil je vast onze studiegids hebben op A5 formaat. Alles wat je nodig hebt om mee te doen met de studie bij elkaar in 1 boekje! Alle teksten, ruimte om te schrijven, doelen bij te houden, reflectievragen en prachtig vormgegeven.


Zoals je waarschijnlijk al weet is het al een tijdje niet meer mogelijk om de studiegidsen via Amazon te bestellen. Gelukkig kun je op verschillende manieren meedoen met de studie:
Op onze Facebookpagina kun je de teksten en overdenkingen elke dag lezen. Zoek ons op via Instagram!Je vindt al bijna 20 plannen op de Bijbelapp YouVersion!In onze online groep kun je meedoen met deze studie samen met andere vrouwen. Wil je liever meedoen in een kleinere groep? Neem dan gerust contact met ons op en dan helpen we je bij het vinden van een groep. Je kunt zelf een groep beginnen! We helpen je daar graag bij door je bijvoorbeeld alle materialen toe te sturen.Je ku…

Een leven lang Bijbelstudie

Nu we zo aan het einde van deze studie zijn gekomen, bid ik dat deze studie bij ons het verlangen heeft aangewakkerd om dieper in Gods Woord te duiken en te groeien in de kennis van onze Heiland. 
We zijn gezegend met de toegang tot zoveel gratis hulpmiddelen, zoals boeken, commentaren en preken die ons kunnen helpen bij onze Bijbelstudie. Laten we ze ten volle benutten.
Hier een aantal punten om niet te vergeten:
Begin altijd met je eigen observaties. Gebruik de vragen die je eerder in deze studie hebt geleerd als hulpmiddel om zoveel mogelijk informatie uit de Bijbelteksten te halen. Het kan handig zijn om deze vragen uit te schrijven en ze in je Bijbel te stoppen zodat je ze makkelijk kan raadplegen, totdat ze in je hoofd zitten. 
Als het gaat om Bijbelstudie moeten we niet vergeten dat de tekst slechts één bedoelde betekenis heeft, maar vele toepassingen. Het is aan ons om zo goed mogelijk die betekenis te achterhalen, daarom is het bestuderen van Gods Woord soms veel werk.  
“Ik bestu…

Waarom zou je teksten uit je hoofd leren?

We leren een hoop dingen uit ons hoofd in ons leven: recepten, songteksten, aanwijzingen, zinnen uit films en zelfs computerprogramma's. Dagelijks voegen we meer informatie toe aan ons brein. Waar veel christenen mee lijken te worstelen, is het memoriseren van het Schrift. Ik geloof dat de belangrijkste belemmering is dat we het belang er niet van inzien.
Redenen en voordelen
1. We worden opgeroepen om Gods woord uit ons hoofd te leren. In Kolossenzen 3:16 wordt ons gezegd: 'Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen'. Wonen betekent verblijven; we moeten Gods Woord in ons laten leven. Om dit te kunnen doen, is het nodig dat we het grondig bestuderen en het in ons geheugen prenten.
Deuteronomium 6:5-6 zegt: 'Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn.' Als er iets in je hart zit, betekent het dat je het in je geheugen geprent hebt. We kunnen h…

Gods Woord bidden

De Bijbel is het belangrijkste boek in het leven van een Christen. Daarin vinden wij God en door Hem vinden we het eeuwige leven. Wij geloven dat bidden heel belangrijk is. Het is hoe we met God communiceren. Door middel van gebed belijden we onze zonden, prijzen wij Hem om Wie Hij is, en brengen wij onze noden bij Hem. 
En wat als we gelovig gebruik zouden maken van het gebed en de Schrift samen, wat dan?  Hoe zou het ons leven veranderen als wij die twee aanvalswapens waarover we beschikken, elke dag gingen gebruiken tegen de listen van de vijand?  (Efeze 6:17-18) In zijn boek God’s Prayer Book: The Power and Pleasure of Praying the Psalms  (Gods Gebedenboek: Kracht en vreugde door het bidden van de psalmen) beschrijft Ben Patterson een methode om de Schrift als gebed te gebruiken, die we kunnen toepassen op elke passage van Gods Woord. 
Patterson beschrijft drie manieren om de Schrift te benutten: voor blijdschap, voor berouw en om iets te vragen.
Als je een vers of een tekstgedeelte …

Onze gedachten richten op toepassing

We zijn deze week bezig geweest met de toepassing van Gods Woord. Vandaag wil ik samen dieper ingaan op het onderscheid tussen theologische concepten en praktische handelingen. 
Een tekst kan je twee dingen laten zien. Ofwel de tekst leert je iets wat je moet weten, of hij zegt je wat je zou moeten doen. 
Wat we moeten weten
Vaak denken we bij praktische toepassing aan “Wat moet ik doen?” Niet alle Bijbelgedeelten gaan over iets wat gedaan moet worden. Veel teksten laten ons ook zien hoe we ergens over moeten denken. 
Onze gedachten moeten worden vernieuwd (Romeinen 12:2) en dit doen we door te leren hoe we op de juiste manier over dingen na moeten denken. Onze gedachten beïnvloeden wat wij zeggen en wat we doen. Wanneer we niet op de juiste manier denken over de goedheid van God, zal dat bijvoorbeeld invloed hebben op de manier waarop wij over God en onze eigen omstandigheden spreken. Het zal invloed hebben op ons advies aan anderen in moeilijkheden en ook op ons handelen in bepaalde sit…

Gods opdrachten toepassen

Vandaag gaan we verder met wat Bijbelstudie is en zoomen we wat dieper in op het proces van toepassen. We gaan kijken naar het onderwerp van 'principes': wat zijn dat, en wat is het doel van principes.
Wat zijn principes? Een principe is een fundamentele waarheid. Het is een wet die gevolgd zou moeten worden of een doctrine die invloed heeft op wat wij geloven. Principes die we in de Bijbel vinden, zijn daar door God geplaatst. Ze zijn Zijn opdrachten waarnaar wij moeten leven.
Bedoeling van Gods principes of opdrachten De opdrachten van God zijn niet willekeurig, ze hebben een zeer specifieke bedoeling. God gaf ons ook geen principes die we in ons leven moesten toepassen zodat deze ons plezier weg zouden nemen. Het is eigenlijk precies het tegenovergestelde: al Gods regels zijn voor onze bestwil en Zijn glorie. Ondanks dat ze niet altijd gemakkelijk zijn om te volgen, brengen ze tevredenheid, vrede en vreugde. Laten we kijken naar enkele gebruiken van Gods wet en enkele vragen die…

Op weg naar toepassing

Voor de meesten van ons lijkt de toepassing van de Bijbelstudie het favoriete deel te zijn van onze stille tijd. We leven in een wereld waarin we onmiddellijk toegang hebben tot ongeveer alles. Dat denkbeeld kan ook onze Bijbelstudie binnensluipen, waardoor we de moeite van het observeren en interpreteren liever overslaan en meteen doorgaan naar 'Hoe kan ik dit toepassen op vandaag, op deze week, op mijn leven, of op mijn situatie?'  Zoals je ziet beginnen we nu aan week 5 van onze studie en we gaan het nu pas hebben over de toepassing.
Gods Woord gaat over God; Wie Hij is, hoe Hij is en hoe Hij met Zijn mensen omgaat. Het gaat niet over jou en mij. Het is daarom van het grootste belang dat we zoveel mogelijk te weten komen over de God van onze Bijbel. Dat is een juiste manier om met Gods Woord om te gaan. (2 Timotheüs 2:15) Maar tegelijkertijd heeft God ook ons ingesloten in Zijn verhaal, en dat maakt dat Zijn Woord van toepassing is op ieders leven. 
“Want alles wat eertijds ge…

Vertrouwen op de Helper

Soms kan Bijbelstudie wat overweldigend zijn, zeker wanneer we struikelen over verwarrende of moeilijke Schriftgedeeltes. Soms is een tekst niet zo duidelijk als je zou willen en soms twijfelen we of we de tekst wel goed kunnen interpreteren. 
Laat me je eerst bemoedigen, voordat we het gaan hebben over handige hulpbronnen voor bij de Bijbelstudie. 
Je staat er niet alleen voor. Wanneer je een gelovige bent, woont de Heilige Geest in jou. Hij is jouw helper. Hij helpt je de waarheid te begrijpen en geeft je het verlangen om naar die waarheid te leven. 
“Het is niet dat wij nieuwe openbaringen ontvangen, maar dat de Geest in ons werkt en ons in staat stelt de openbaring die voor ons ligt in de Bijbelse tekst die wij horen en lezen te begrijpen en lief te hebben, evenals de uitleg van leraren en schrijvers.” J.I. Packer
De Joden uit Berea worden geprezen om hun geloof en hun gewoonte om de Schriften te onderzoeken om te zien of wat hen werd geleerd ook waar was. Zij vormden een sterke gemee…

Culturele en historische achtergrond

Elk boek van de Bijbel was op een specifieke plek geschreven, in een specifieke tijdsperiode, door een specifieke auteur, met een specifieke intentie, aan een specifiek volk of persoon, deel uitmakend van een specifieke cultuur. De Bijbel, en alles daarin, is onderdeel van de geschiedenis. Als we enige historische achtergrond begrijpen, kan dat ons een krachtiger en meeromvattend begrip geven van wat we aan het bestuderen zijn.
Als we van een tekst begrijpen wie, wanneer, waar, hoe en waarom, dan maakt dat een passage helder. Als we stukken uit de Bijbel lezen, moeten we ons altijd deze vragen stellen:
Wie is de auteur van dit stuk?Wat is er bekend over de auteur?Wanneer is dit Bijbelboek geschreven?Wat gebeurt er met de schrijver en het publiek ten tijde van het schrijven van dit boek?Wie is het publiek en in wat voor omstandigheden bevinden deze mensen zich?Wat was de cultuur van de plaats waar deze mensen woonden?Waarom was dit boek geschreven?
Dit kan ook helpend zijn wanneer je over…

Moeilijke teksten

Ben jij ook weleens moedeloos geworden bij je Bijbelstudie omdat je van die moeilijke teksten tegenkwam? Je bent niet de enige. Zelfs Petrus zei, toen hij de brieven van Paulus bekeek: “Sommige dingen in die brieven zijn moeilijk te begrijpen” (2 Petrus 3:16).
Als je maar lang genoeg in de Bijbel studeert, zal je zulke teksten tegenkomen. Soms zijn ze moeilijk vanwege de gebruikte woorden, en soms zijn ze zo geworteld in een antieke cultuur, dat we er geen raad mee weten. Een andere keer is de Schrift moeilijk te begrijpen doordat Gods wegen niet onze wegen zijn (Jesaja 55:8). Soms komt het doordat we niet blij zijn met wat we lezen – onze trots staat ons in de weg – of we hebben er moeite mee om bepaalde leerstellingen te doorgronden. 
We struikelen allemaal wel eens over bepaalde passages in de Schrift, maar ik hoop dat wat je vandaag leest voor jou een bemoediging zal zijn. Laten we beginnen met een paar waarschuwende woorden. 
Wees voorzichtig met Google.
Google is echt niet automatis…