Doorgaan naar hoofdcontent

Voor een tijd als deze
Zou het kunnen dat God alles in je leven precies zo heeft geleid, ter voorbereiding op wat er nu gaat komen? Zou dit jouw moment kunnen zijn? 

Niemand is als jij. Er is slechts één persoon op deze wereld met jouw specifieke persoonlijkheid, jouw afkomst, jouw gaven en talenten en jouw achtergrond. Slechts één persoon op de wereld heeft alles meegemaakt wat jij in het leven hebt meegemaakt – de levenslessen, het succes, de kansen, het lijden en de pijn. Jij alleen. 

God gebruikt alles uit elke situatie in je leven om je voor te bereiden op dit moment. Geen minuut van jouw leven is tevergeefs. 

In het koninkrijk van God bestaat geen toeval. Dit moment heeft een doel en er is een reden waarom jij juist nu hier bent. 

"Mordechai zei dat ze Esther moesten antwoorden: Beeld je niet in dat jij als enige van alle Joden zult ontkomen, omdat je in het huis van de koning bent. Want als je je in deze tijd in diep stilzwijgen hult, dan zal er vanuit een andere plaats verlichting en verlossing voor de Joden komen, maar jij en het huis van je vader zullen omkomen. En wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent." Esther 4:13-14   

Mordechai roept Esther op om tot actie over te gaan. Hij wijst haar erop dat haar leven in gevaar is, ongeacht of ze haar volk helpt of niet. Mordechai vertrouwt erop dat de Heer het Joodse volk zal verlossen, wat er ook gebeurt en door middel van wie of wat Hem ook maar goeddunkt. 

Hij zegt tegen Esther dat God haar deze kans heeft gegeven en dat het goed mogelijk is dat dit moment het doel is waarom haar leven zo is gelopen. Mordechai helpt Esther zich te realiseren dat zij niet voor zichzelf in dit paleis koningin is geworden, maar omwille van God. 

Zou jouw leven veranderen als je zou geloven dat God je met reden in deze familie, dit huis, dit huwelijk of dit werk heeft geplaatst? Ongeacht of het een probleemgezin is, een bouwval, een huwelijk dat op springen staat of een baan zonder toekomstperspectief met vijandige collega’s? 

God heeft ervoor gezorgd dat je precies op deze plek bent, zodat je hoop kan bieden en een licht kan zijn in deze duisternis. Dit is jouw moment om te schijnen en te bemoedigen!

Het is makkelijk om Gods leiding in je leven over het hoofd te zien en de strategische waarde van jouw plek te onderschatten, omdat het simpelweg niet aan jouw verwachtingen voldoetAls je niet uitkijkt kunnen je angsten, je onverschilligheid, je teleurstelling of zelfs je onzekerheid je ervan weerhouden gehoorzaam te zijn aan Gods opdracht.

Voor elke situatie heeft God een oneindige hoeveelheid mogelijkheden en oplossingen. De gebeurtenissen in jouw leven kunnen Hem niet beperken, hoe overweldigend en onoverkomelijk de situatie ook lijkt te zijn. Hij wordt niet gehinderd door de complexiteit van het leven. Zelfs de mensen die bij de situatie betrokken zijn kunnen Hem niet tegenhouden. 

Sterker nog, God kiest er vaak voor om gebrekkige, zwakke mensen en onvolmaakte omstandigheden te gebruiken om Zijn volmaakte plan uit te voeren. 

Jouw falen, je fouten, noch je zonden kunnen God ervan weerhouden Zijn wil te doen. Wanneer jij nee zegt als God je roept, kiest Hij gewoon iemand anders.

God geeft ons echter deze prachtige mogelijkheden om een onderdeel te zijn van Zijn plan en Zijn doel met deze wereld. Wat een eer en een voorrecht om ambassadeurs te mogen zijn voor God, wanneer Hij ons wil gebruiken om Zijn hand naar deze wereld uit te strekken.

Wie op de wind blijft letten, zal niet zaaien. Wie naar de wolken blijft kijken, zal niet oogsten.
Prediker 11:4

Is dit jouw tijd? 

Het leven van elke gelovige wordt gekenmerkt door kansen waarbij van je gevraagd wordt een risico te nemen om Jezus te volgen en Zijn doel voor jouw leven te bereiken. Jij bent gemaakt om God te verheerlijken. Hoe zou je dat beter kunnen doen dan door moedig te zijn en te gehoorzamen wanneer Hij je roept?

Soms kan je opzien tegen Gods roeping, omdat je denkt dat je het niet aankunt, maar Gods opdracht moet ook meer van je vragen dan je in eigen kracht zou kunnen doen, zodat God alle eer kan krijgen!

Esthers transformatie van wees naar koningin naar de verlosser van het Joodse volk onthulde Gods hand in haar hele leven.

Als gelovigen kunnen wij, evenals Esther en Mordechai, zeker zijn van Gods trouw en Zijn machtige buitengewone werk in ons gewone leven.

Jij bent door God gemaakt en geroepen voor een tijd als deze! 

Bevind jij je in een situatie waarin je volledig op de Heer moet vertrouwen en vol geloof Hem moet gehoorzamen? Laat ons voor je bidden.

Ik wens je genade en vrede toe,


Reacties