Doorgaan naar hoofdcontent

Voor een tijd als deze...
En dan zijn we aangekomen bij ... de week met dat beroemde hoofdstuk met dat beroemde vers.

" Voor zo'n tijd als deze ... "

Tot nu toe lijkt het een romantisch verhaal, maar nu we bij dit bekende deel aangekomen zijn, het vierde hoofdstuk van het boek Esther, zien we dat de prestigieuze, filmachtige scènes van banketten en schoonheidsbehandelingen, rijkdom en eer al lang verdwenen zijn.

Geen glamour. Geen eer. Geen gemakkelijke weg vanaf hier. Zelfs de positie van Esther als koningin garandeert niet langer haar toekomst.

En deze onvoorspelbare, bochtige  weg vol drama's doet me erg denken aan het christelijke leven. We weten heel goed hoe dat verhaal eindigt, laat daar geen misverstand over bestaan, maar de uiteindelijke overwinning is geen garantie voor een gemakkelijk leven.

Ik herinner me nog goed hoe prachtig, spannend, en vol van vreugde mijn vroegere wandel met mijn Heiland was. Ik had het offer van Jezus voor mij fris en opnieuw ervaren, en genade had me tot diep in mijn hart geraakt. Ik was jong en hoopvol en ik was bereid om de dingen van deze wereld op het spel te zetten om de naam te verhogen van Hem die Zijn leven voor mij gaf.

En toen - ik weet niet hoe - ergens te midden van alle inspanningen om te leven, werd het leven ineens ingewikkeld en een beetje te comfortabel, en de risico's - die ooit alle offers waard waren - leken plotseling te zwaar om te nemen.

" Voor zo'n tijd als deze?" God, ik zit mijn tijd wel uit. Nu is de beurt vast aan iemand anders ...

God was niet veranderd.

Nee, God was niet minder soeverein of minder betrouwbaar of  minder waardig om alles aan toe te vertrouwen.  Ik was Hem anders gaan zien dan vroeger.

En zelfs nu, als ik mijn leven van de menselijke kant bekijk, is het vaak zodat ik God standaard beperk, vóórdat Hij de kans krijgt om te handelen. Voordat ik het risico neem een offer te brengen, wil ik weten hoe het allemaal gaat aflopen. Maar als we God beperken zodat Hij niet door ons heen werkt, zijn wij degenen die buiten de boot vallen. Want als je zegt: "Ik niet, niet nu ..." beperk je niet de vervulling van Zijn plan, maar beperk je alleen ónze deelname aan het grotere verhaal dat Hij schrijft, en dat we nog niet kunnen zien.

Maar hoe bereiden we ons voor om door God gebruikt te worden? Kijk naar deze lessen uit Esther Hoofdstuk 4:

1. Investeer nu verstandig, omdat het later er op aan zal komen.

De invloed van Esther begon niet pas die dag in het paleis met een gewaagde beslissing. Een reeks juiste keuzes (aangedreven door Gods soevereiniteit) leidde haar naar een koninklijke positie met het respect dat daarbij hoorde. Dat was cruciaal om haar doel te kunnen bereiken, toen de tijd kwam om op te komen voor haar volk. Wat je nu doet is belangrijk. Of je nu zestien of zestig bent, de investering die je vandaag bewust doet kan leiden tot open deuren waardoor je morgen door God gebruikt kan worden.

2. Er is een tijd om te rouwen, maar blijf daar niet steken.

Hoofdstuk 4 begint met een heftig tafereel waarin Mordechai diep rouwt om zijn volk, en begrijpelijk: ze zijn zojuist ter dood veroordeeld. Bedenk hoe anders de afloop van dit hoofdstuk zou zijn geweest als Mordechai die verslagenheid niet achter zich had gelaten. Op een gegeven moment koos hij ervoor om te veranderen van een bittere en wanhopige man in de sleutelfiguur in het actieplan voor de redding van de Joodse natie. Er is een tijd om te treuren, maar laat niet toe dat je rouw ervoor zorgt dat je hoop op God wordt weggenomen en dat je door die gesteldheid niet bruikbaar voor Hem bent. "Overnacht 's avonds het geween, 's morgens is er gejuich." ~ Psalm 30: 6

3. Bereid je voor op de strijd door eerst stil te zijn.

Gebed, hoewel niet specifiek in dit hoofdstuk genoemd, gaat in het Oude Testament gepaard met vasten. Ze nam niet haastig een riskante beslissing, maar Esther en anderen waren drie dagen aan het vasten en bidden. Hoe vaak heb ik snel gehandeld, overhaaste beslissingen genomen voordat ik zelfs de Heer had geraadpleegd, om dan achterom te kijken en mijn haast te betreuren? Wanneer we ons nederig onderwerpen aan Gods autoriteit, wijsheid en kracht in onze zwakheid, buigen voor Hem in eerbied en onderwerping, alleen dan zijn we goed voorbereid op de strijd.

4. Herken de potentiële mogelijkheden van je positie.

God plaatste Esther op een specifieke plaats voor een specifieke tijd. Haar antwoord was niet: "Misschien later" of "Ik ben niet zo geschikt" of: "Ik heb mijn leven op deze geweldige plek net goed voor elkaar en dat wil ik niet verknallen." In plaats daarvan nam ze het heft in eigen handen en maakte ze gebruik van haar invloed, en zag ze er niet vanaf toen het duidelijk werd dat die weg niet gemakkelijk zou zijn. God plaatst ons in relaties op het werk, thuis, in de kerk, op het voetbalveld, in de rechtszaal, in de ziekenhuiskamer en op duizenden plaatsen daartussen, en geeft ons ieder een unieke invloedssfeer waar we vrijmoedig voor Hem kunnen leven. Herken je het potentieel van je positie, of breng je je tijd door met wanhopig wensen dat God iemand anders zou kiezen?

5. Wees er klaar voor om de juiste risico's te nemen.

Risico nemen is lastig, omdat er een groot verschil is tussen domweg risico nemen en risico nemen dat erin resulteert dat God verhoogd wordt. Veel verhalen in de Bijbel zijn van dit laatste een voorbeeld, waar gewone mensen risico's namen om God te verhogen, waardoor God hen op buitengewone wijze kon gebruiken voor Zijn Koninkrijk. In de woorden van John Piper: 'Het is goed om risico te nemen voor de zaak van God', en in de woorden van Esther is het soms - hoe gewaagd het ook klinkt - goed om te zeggen: "Kom ik om, dan kom ik om".


6. Vergeet niet bij wie je hoort.

Wanneer er risicovolle beslissingen worden genomen is de uitkomst niet altijd duidelijk - vaker niet dan wél. De afloop weten wordt ons in deze wereld niet beloofd... alleen bij de uiteindelijke overwinning, die we door Jezus hebben op zonde en dood. Maar met God aan onze zijde kunnen we gehoorzaam 'ja' zeggen op waar Hij ons ook heen leidt, omdat Zijn almacht altijd leidt tot wat goed voor ons is en tot Zijn heerlijkheid. Wanneer we tijd nemen en ons verdiepen in Gods woord en ons herinneren wie Jezus is en wat Hij voor ons heeft gedaan, worden we er opnieuw bij bepaald dat we veilig zijn in Zijn armen, dat Hij meer dan in staat is om Zijn wil te volbrengen en dat Hij - meer dan wat ook -  ons leven waard is ...

"Niet omdat we van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was het uit onszelf,
maar onze bekwaamheid is uit God.
Omdat wij dan een dergelijke hoop bezitten, gaan wij met veel vrijmoedigheid te werk. "
~ 2 Korinthiërs 3: 5, 12

Aan Zijn voeten,*OM OVER TE PRATEN: Met welke van deze zes punten worstel je het meest? Deel het in de reacties hieronder. Ik voel me vereerd om dan deze week voor je te bidden.

Reacties