Doorgaan naar hoofdcontent

Slapeloos in PerziëWe laten het drama van vorige week achter ons. Hamans plande de ondergang van Mordechai. De galg werd gebouwd en Haman was blij dat het voor eens en altijd gedaan zou zijn met Mordechai, die hem constant irriteerde.

Maar God...

We lezen deze zin op verschillende plekken in de bijbel, en hoewel het er niet letterlijk staat in het boek Esther, wordt het wel geïmpliceerd door de gebeurtenissen die zich ontvouwen.

Maar God had andere plannen. Slaap is een geschenk van onze HEER (Psalm 127:2) en Hij kiest ervoor om koning Xerxes de slaap te onthouden die bewuste nacht. Hij gebruikt de slapeloosheid van de koning om de ondergang van een man in gang te zetten en de redding van een compleet volk. In plaats van te vragen om wat rustgevende muziek zoals koning Saul vaak deed (1 Samuel 16:23), laat Xerxes het gedenkboek, de kronieken, halen. Dit klinkt misschien als een saai boek met droge feiten, maar eigenlijk was het een erg interessant werk dat geschreven was in dichtvorm.

"De kronieken werden opgesteld onder de Perzen, er kon geen leerzamer en 
interessanter werk bij de koning gebracht worden; omdat deze kronieken geschreven werden in verzen, en in het algemeen het werk waren van de meest vooraanstaande dichters van het rijk." - The Treasury of Scripture Knowledge

Ik hou ervan om God te zien in de details. Het feit dat de koning niet kon slapen, wat uitmondde in het lezen van het verslag van hoe Mordechai zijn leven redde, een verslag dat begraven lag onder een berg verslagen van vijf jaar, was geen toeval.

Hoewel er een groot overkoepelend verhaal is in Esther, zien we ook kleinere verhalen door het boek heen verweven. Een verhaal binnen het verhaal. Zoals we al vaak gezegd hebben in deze studie, zien we de redding van het Joodse volk, maar we zien ook het verhaal van twee mannen, Mordechai en Haman. De een is waarheidsgetrouw, rechtschapen en nederig, terwijl de ander egoïstisch, trots en oneerlijk is. De een zal geprezen en geëerd worden als een held terwijl de ander zal worden vernederd en vervolgens gedood wordt als een schurk. 

Klinkt dit je bekend in de oren? Kun jij een nog groter verhaal bedenken dat parallellen heeft met wat we nu lezen? Zoals de kinderbijbel het zegt: “Elk verhaal fluistert Zijn Naam.” De Naam van Jezus. De hele bijbel vertelt van een groot verhaal, het verhaal van de redding van het volk van God. Maar daarin zijn allerlei kleine verhalen verweven. Verhalen die de verhoging van nederigen laten zien en de val van de trotsen. We zien verhalen die de deugden van waarheid laten zien en het lelijke van verraad, en er zijn verhalen die gebrokenheid laten zien en verhalen over de hoop dat alle dingen hersteld zullen worden.

Welk verhaal vertelt jouw leven? Is het een verhaal over eer, waarheid en nederigheid of is het een verhaal over verraad, trots en zelfzuchtigheid? Ik gok dat we veel van deze ondeugden en deugden zien in onze levens omdat we in een gebroken wereld leven en zondige harten hebben, maar hopelijk zien we dat God aan het werk is in ons wanneer wij door zijn Woord werken en net als Mordechai worden verhoogd om onze trouw, waarheid en eer.

Kijkend naar Jezus, 

Reacties