Doorgaan naar hoofdcontent

Onze zegelring
Ik weet niet hoe dat bij jou is, maar ik ben al gauw geneigd om deze koning Ahasveros te veroordelen vanwege zijn overhaaste gedrag en de gevoelloosheid waarmee hij zojuist deed wat hij deed. Hij staat op om te drinken met Haman, onverschillig voor wat zijn besluit voor anderen zal betekenen. Hij heeft zin om te eten, te drinken en vrolijk te zijn, want het raakt hem niet (of het raakt hem juist in positieve zin).

Maar dat zit in mijn zondige hart: kijken naar wie ik met mijn vingertje kan wijzen, om te voorkomen dat er naar mij gewezen wordt. Hoezeer gaat de vergelijking op tussen deze zelfzuchtige koning en mijzelf? Oeps.

Als ik dat wijzende vingertje omkeer en kijk hoe de werkelijkheid eruit ziet, dan verschil ik echt niet zoveel van die koning over wie ik zo geschokt ben. Laten we eerst eens eerlijk naar onszelf kijken voordat we met stenen gaan gooien.

Ik geef over dit onderwerp een paar gedachten weer uit een commentaar van Iain Duguid op het boek Esther. Lees ze aandachtig door.

“Als wij naar ons eigen leven kijken, ontdekken we misschien dat we echt niet anders zijn. Wat zijn onze drijfveren bij wat we doen? Denken wij zorgvuldig na voordat we iets doen? Worden wij gedreven door motieven vanuit het evangelie bij al onze beslissingen? Of hebben wij de zegelring van ons leven overhandigd aan de vijand van onze ziel, die ons bedriegt met zijn oppervlakkige argumenten, en ons daardoor slaven maakt van onze eigen begeertes? Velen onder ons hebben hun integriteit voor heel wat minder verkocht dan Ahasveros… We zijn vaak trots op onszelf omdat we nooit van die grote zonden hebben begaan, maar is het niet juist vaak de miezerige kleinheid van onze zonden die ons veroordeelt? Hoe weinig hebben we teruggekregen in ruil voor onze integriteit! Voor hoe weinig hebben we onszelf in de verkoop gezet.”

Dat is nogal wat, hè? En als ik naar mijzelf en naar mijn zonden kijk, ben ik geneigd tot “doffe wanhoop.” En dat is ook belangrijk, want als we niet eerst inzien hoe slecht het ervoor staat, zullen we ook niet inzien hoe GROOT de hoop is die wij hebben!

Door het kruis heb ik hoop!

Door het kruis ben ik verzoend!

Door het kruis is mijn zegelring overhandigd aan de HEER der heren!

Door het kruis is er een nieuwe morgen waarop alles goed is!

En dit goede nieuws bevrijdt ons van de slavernij en brengt ons hart tot aanbidding voor de Almachtige Koning, die altijd het goede met ons voorheeft. Als wij in Christus zijn, dan behoort onze zegelring Hem toe. We zijn niet langer slaven van onze eigen begeertes, zoals koning Ahasveros, maar we zijn dienstbaar aan de gerechtigheid.

Maar God zij dank: u was wel slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent. En, vrijgemaakt van de zonde, bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. Romeinen 6:17-18

Verheug je vandaag in dit goede nieuws, zussen!

Alles voor Jezus,


Uitdaging week 3: Welke passies, verlangens of gedachtegangen zijn de drijvende kracht in jouw leven? Is er iets in jouw leven waar jij “slaaf” van bent? Als dat zo is, belijd dat dan vandaag nog aan God en laat Hem jouw boeien verbreken en je bevrijden!

Leesplan week 3: 

Weekvers week 3: 


Reacties