Doorgaan naar hoofdcontent

Nederig van geest
Er is een stukje uit het boek Esther dat altijd als een film door mijn hoofd speelt. Er is een cruciale plotwending in dat verhaal. Wij kennen het hele verhaal, dus we weten dat de koning nadacht hoe hij Mordechai kon eren voor zijn loyaliteit. We zien dat Haman onbedoeld zijn eigen kuil graaft, en we zien hoe de trotse veronderstellingen van Haman zijn publieke schande en ultieme dood veroorzaken.

Het lijkt alsof ik ineen krimp als ik het verhaal lees, omdat ik weet hoe gemakkelijk het is om trots en eigenwaan in mijn leven toe te laten. Ik moet denken aan een moment waarop we probeerden één van onze dochtertjes iets te leren over nederigheid. Ironisch genoeg miste ze het punt dat ik probeerde te maken en ze zei: "Ja, ik ben de beste in nederigheid."  We zijn allemaal ‘onder constructie’, of niet dan?

De Schrift waarschuwt ons specifiek voor het pronken met onze eigen daden om onze eigenwaarde te vergroten. Spreuken 25: 6 zegt: "Praal niet voor de ogen van een koning en ga niet staan op de plaats van groten." Bij een bruiloftsmaal roerde Jezus ook precies dat onderwerp aan en zei: "Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.”(Lucas 14:11).

Deze gedachte kan moeilijk zijn omdat zoveel stemmen in deze wereld ons vertellen ‘dat we lef moeten tonen, dat we zelfverzekerd voor onszelf moeten opkomen’, en ‘ons eigen succes moeten creëren’. We zijn geroepen om onbevreesd het evangelie te verkondigen en zó te leven dat mensen Jezus zien, maar er is niets in de Schrift dat zegt dat we onszelf moeten verhogen. Laat het niet zo zijn dat we afgeleid worden door de persoon in de spiegel. Laten we niet verleid worden door onze eigen zelfgenoegzaamheid.

De vragen die we onszelf moeten stellen zijn: Welke koning dienen we echt? Zijn de gunst en eer waar we naar verlangen van deze wereld of voor de eeuwigheid?

Onze soevereine God heeft ons lief en bemoeit zich met ons - niet omdat we onze waarde hebben bewezen, onze cv hebben ingezonden, auditie hebben gedaan voor de rol. Hij adopteert ons terwijl we gebroken en zondig zijn en ons leven een zooitje is, en vraagt dat we aan onszelf sterven om volledig voor Christus te leven.

Eerder in dit Bijbelboek daagde Mordechai Esther uit om zichzelf in de waagschaal te stellen om haar volk te redden - om haar positie en invloed te gebruiken "voor een tijd als deze" (Esther 4:14). Vrienden, dit is onze tijd. Je kunt mensen dienen, waar je ook bent. Je hebt geen groter platform nodig om indruk te maken. Je hebt niet meer volgers nodig om invloed te hebben. Je hebt geen betere titel, geen kleinere taille, geen hoger salaris, geen duidelijkere stem nodig. God heeft nooit anders gedaan dan grote wonderen te verrichten met gewone mensen van nederige komaf.

God, schenk ons een nederige geest, dat we ernaar willen streven om te dienen - voor een tijd als deze.
Reacties