Doorgaan naar hoofdcontent

In vol vertrouwen voorwaarts

Ik vraag me af hoe Esther zich voelde toen zij op die derde dag de zon zag opgaan.

“Op de derde dag nu hulde Esther zich in een koninklijk gewaad en ging staan in de binnenste voorhof van het paleis van de koning…” Esther 5:1.

Aan het eind van die dag zou Esther óf een heldin zijn óf dood zijn. Oei. Ik weet wel zeker dat ik de neiging zou hebben om terug te kruipen in mijn bed, en met de dekens over mijn hoofd  wanhopig zou bidden of God geen andere vrouw kon vinden – of een andere manier – om Zijn volk te redden.

Waarom ik?

Waarom hier?

Waarom nu?

Vaak stellen we zulke vragen aan God als Hij ons opdraagt om moedig te zijn in situaties die bepaald niet ideaal te noemen zijn. Als wij op zo’n “derde dag” opstaan en de tijd is daar om in geloof die stap te doen en vanuit de voorbereidingsfase over te gaan naar de daadwerkelijke uitvoering van moeilijke opdrachten voor God. Wow, wat zijn we dapper tijdens de voorbereiding, maar als het tijd wordt voor de volgende stap…? 

Is er echt geen gemakkelijker weg, Vader? Er is vast wel iemand anders meer geschikt hiervoor… die meer tijd heeft …die – misschien, ik weet niet – meer “aanleg”  heeft voor dit soort dingen?

Maar Esther bespaarde zich de twijfel en maakte er geen drama van, en reageerde met:

“Dan zal ik gaan.”

Vanuit de voorbereiding naar de uitvoering. 
Vanuit de veilige dekking naar waar het moeilijk wordt.

Ik wil graag uit mijn bed komen, onder die dekens vandaan komen. En jij? Ik wil liever niet achterom kijken naar mijn leven en dan zien dat ik het op cruciale momenten, als God mij wilde gebruiken, heb laten afweten door telkens weg te kruipen, dingen uit de weg te gaan, en moeilijke dingen weg te wensen. Er zal een moment  komen waarop we moeten opstaan, tevoorschijn moeten komen, en met veel wijsheid en vertrouwen in Hem, die de hele wereld in Zijn hand houdt, aan de slag moeten gaan op moeilijke terreinen waarheen Hij ons roept. 

Hoe kunnen we met vertrouwen die moeilijke gebieden binnengaan waarheen God ons roept zodat we vrouwen worden die God kan gebruiken?

Laten we samen leren wat Esther 5 hierover zegt:

  • Een vrouw die God in moeilijke situaties kan gebruiken is bereid die eerste moedige stap te doen…

Het is één ding om te zeggen dat je moeilijke dingen zal doen, maar het is heel wat anders om die eerste stap te zetten en in “de binnenste voorhof” te gaan staan, met alle risico’s die dat met zich meebrengt. Aan het begin van hoofdstuk 5 zien we hoe Esther naar binnen gaat om de koning te benaderen. Een vrouw die God kan gebruiken doet meer dan alleen dingen zeggen. Na de juiste voorbereiding zet ze haar plannen om in daden, ze geeft gevolg aan wat ze zich heeft voorgenomen en ze laat zich niet door angst belemmeren om die eerste stap te zetten, omdat ze weet dat de strijd en de overwinning van de Heere is (Spreuken 21:31).

  • Een vrouw die God in moeilijke situaties kan gebruiken weet wanneer ze spreken of zwijgen moet…

De Bijbel staat vol met teksten over de tong en de macht van de tong. De tong heeft het vermogen in zich om bruikbaar te zijn voor het goede, maar er schuilt ook een groot gevaar in als we te veel zeggen (Spreuken 10:19) Ik vind het zo prachtig, zo verfrissend en overtuigend dat Esther, als zij in het paleis van de koning de binnenste voorhof binnengaat,
zonder ook maar één woord te spreken de gunst van de koning wint. Een vrouw die bruikbaar is voor God weet wanneer te spreken en wanneer te zwijgen, omdat ze weet dat alleen God de macht heeft om de harten van koningen te neigen (Spreuken 21:1)

  • Een vrouw die God in moeilijke situaties kan gebruiken verdient respect zonder erom te vragen

In hoofdstuk 5 zien we een scherp contrast tussen de manier waarop Esther voor de koning verschijnt en de manier waarop Haman reageert als Mordechai weigert om hem eer te betonen. Esther is nederig, vastbesloten en wijs in haar benadering, en Haman reageert met trots, woede en wraakzucht. Een vrouw die bruikbaar is voor God oogst respect zonder erom te vragen, want zij bezit haar identiteit en waarde in Christus en niet in de dingen van deze wereld (Kolossenzen 3:3)

  • Een vrouw die God in moeilijke situaties kan gebruiken weet dat Gods bedoeling met haar leven niet alleen om haarzelf draait …

De voorspoed die Esthers leven tot op dat moment kenmerkt, is echt buitengewoon. Dit meisje is van weeskind tot koningin geworden, en in hoofdstuk 5 is Ahasveros zelfs bereid om haar “de helft van zijn koninkrijk” te schenken. Maar Esther is niet uit op luxe, en ze is niet uit haar koers te brengen door rijkdom en roem. Esther is zich bewust van de taak waartoe ze is geroepen en ze denkt aan de levens die op het spel staan. Een vrouw die bruikbaar is voor God weet dat Gods doel met haar leven niet alleen om haarzelf draait,
maar ze is zich bewust van een wereld die een Redder nodig heeft (1Korinthe 15:57).

En jij, ga jij die moeilijke gebieden in,  deze week?

Aan Zijn voeten,

Whitney

Zeg eens: Wat houdt jou tegen om die moeilijke situaties binnen te stappen waarheen God jou roept? Wat voor waarheden in Esther 5 kunnen helpen om jouw angst te overwinnen?


Uitdaging week 4:

 Psalm 143:5 zegt: “Ik denk aan de dagen vanouds, ik overdenk al Uw daden, ik overpeins de werken van Uw handen.” Neem deze week eens even de tijd om terug te kijken op je leven en denk eens terug aan een periode waarin God duidelijk voor jou uitging om de weg te bereiden in een moeilijke situatie. Schrijf daarna een dankgebed aan God, waarin je Zijn macht erkent, en Zijn nabijheid en voorzienigheid in jouw leven.

Leesplan week 4:

Weekvers week 4:


Reacties