Doorgaan naar hoofdcontent

Gods Leiding


Het vierde hoofdstuk van Esther laat ons zien waarom Esther koningin moest worden. God had alles zo geleid dat Esther in de positie was om haar volk een helpende hand te bieden op het moment dat zij door Hamans kwade plannen in de problemen kwamen.

Het was niet makkelijk voor Esther om te helpen. De koning had haar al een maand niet meer gezien en niemand, zelfs de koningin niet, kon zomaar bij de koning binnenlopen. Dat zou een dodelijke afloop kunnen hebben… Ik weet zeker dat de zenuwen door haar lijf gierden toen Esther zonder uitnodiging naar de koning ging. Zij had behoefte aan sturing en bemoediging nu ze met zulke moeilijke keuzes werd geconfronteerd en God gaf haar wijsheid in de vorm van Mordechai.

Zelf ben ik iemand van duidelijke instructies, waarbij elke stap uitvoerig beschreven is, omdat ik de neiging heb constant aan mezelf te twijfelen. Het leven heeft echter niet een gedetailleerd stappenplan. 

Hoe vaak vragen we ons niet af wat de volgende stap moet zijn? Wat is Gods wil in de omstandigheden waar ik op dit moment in verkeer? Zou het niet heerlijk zijn als God ons met luide stem heel precies zou vertellen wat we moesten doen? Ik zou dat wel willen.

Wij maken het onnodig ingewikkeld om de wil van God in ons leven te herkennen. Eigenlijk zijn er maar twee manieren waarop de Bijbel over Gods wil spreekt. Aan de ene kant wordt er gesproken over Gods wil met betrekking tot het doel van alles en aan de andere kant gaat het om Gods wil met betrekking tot Zijn principes

Door Gods doel komen we uiteindelijk terecht waar Hij wil dat wij zijn, ook al hebben we dat zelf niet zo bewust gepland. Het is Gods almachtige wil die dit doel heeft gesteld – wat Hij voor ons heeft bepaald zal tot stand komen. Door het hele boek Esther heen zien wij deze wil van God. God heeft alle gebeurtenissen in dit boek zo gepland en georkestreerd dat Esther uiteindelijk zou zijn wie ze was en waar ze was, om Zijn volk te kunnen redden. Niets of niemand kan God ervan weerhouden het doel van Zijn wil te bereiken. 

“Onze God is immers in de hemel, Hij doet al wat Hem behaagt.” – Psalm 115:3

De andere kant van Gods wil waarover in de Bijbel wordt gesproken, is Zijn principiële wil. Dit is wat Hij aan ons openbaart en wat Hij van ons verlangt. 

Zoals Chuck Swindoll zei: “Hoe meer je Gods Woord leert kennen, hoe duidelijker de wil van God wordt.” Hoe kan dat? Omdat Hij Zijn wil voor ons in de Bijbel openbaart. Wat wil God van mij? Hoe wil Hij dat ik leef? Het staat allemaal in Gods Woord. 

Alles wat wij nodig hebben om te leven en godsvruchtig te zijn (1 Tess. 4:3, 1 Tess. 5:18, 1 Petrus 2:15, Ps. 119:105) vinden wij in onze Bijbel. Dat is ook één van de redenen waarom wij de Bijbel zo nauwgezet bestuderen. Is het makkelijk? Nee, want onze gevoelens spelen ons parten en soms zijn we gewoon niet blij met wat we lezen. Soms kost het moeite om de verzen te begrijpen en als we eerlijk zijn, willen we er niet altijd die moeite voor doen. Maar Spurgeon zei ooit: “Wij hebben de verantwoordelijkheid om te vragen naar de aloude paden en de goede weg te bewandelen (Jer. 6:16), zelfs wanneer het tegen onze eigen wil in gaat.” 

Vertrouw op de HEERE met heel je hart,
en steun op je eigen inzicht niet. 
Ken Hem in al je wegen,
dan zal Hij je paden rechtmaken.
Spreuken 3:5-6

Onze eigen wil weerhoudt ons er soms van Gods wil te doen. We zijn misschien niet blij met wat we lezen en weigeren te gehoorzamen. Dit is geen godsvruchtige reactie en leidt slechts tot koppigheid en onafhankelijkheid van God. Het is onze taak om ernaar te streven onze wil gelijk te stellen aan Gods wil – zoals die in de Schrift naar voren komt. 

Wij begrijpen het leven vaak niet, maar God wel. Esther stond voor een moeilijke opgave; ze werd geleid door de principes van Gods wil (bescherm de onschuldigen, eer God) en ze werd voorbereid naar het doel van Gods wil. Als haar volk enige kans wil maken op redding, zal zij haar leven moeten riskeren en de koning moeten benaderen. 

Zijn wij bereid Gods leiding te volgen, zelfs wanneer het niet goed voelt?

Hoe onbetrouwbaar is ons hart, gevoel zal ons misleiden;
Laat ons dan vaststaan op Gods Woord en niets dan dat belijden.
Maarten Luther

Laten wij niet vergeten dat de Bijbel, naast Gods wil voor ons, ook een Boek vol beloftes is. De grootste belofte is dat Jezus is gekomen en in onze plaats Gods wil volmaakt heeft volbracht, terwijl wij Zijn wil hebben verwaarloosd en ongehoorzaam zijn geweest. God belooft dat alles uiteindelijk zal leiden tot de terugkeer van Jezus en de verlossing van Zijn volk. Dit is onze hoop en onze vreugde.

Kijkend naar Jezus,

Reacties